Vindhastighet trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
m/s
Max
m/s
Min
m/s
Avg
m/s
Område
m/s
-0.03
1.6,1.5,2.1,2.2,1.9,2.3,2.5,2.2,1.9,1.6,1.6,1.8
2.50 1.50 1.93 1.00
+0.28
1.4,1.6,1.8,1.8,1.6,1.9,2.1,2.0,1.8,1.5,1.7,2.0,2.1,2.1,2.0,1.7,1.5,1.6,1.9,2.2,2.2,2.1,2.1,2.1,1.6,1.5,2.1,2.2,1.9,2.3,2.5,2.2,1.9,1.6,1.6,1.8
2.50 1.40 1.89 1.10
+0.41
1.6,1.8,1.7,1.8,1.8,1.8,1.7,1.6,1.6,1.8,1.8,1.7,1.7,1.8,1.8,1.7,1.6,1.4,1.6,1.6,1.3,1.4,1.4,1.2,1.3,1.6,1.8,1.7,1.7,1.6,1.6,1.7,1.7,1.8,1.8,1.6,1.4,1.6,1.8,1.8,1.6,1.9,2.1,2.0,1.8,1.5,1.7,2.0,2.1,2.1,2.0,1.7,1.5,1.6,1.9,2.2,2.2,2.1,2.1,2.1,1.6,1.5,2.1,2.2,1.9,2.3,2.5,2.2,1.9,1.6,1.6,1.8
2.50 1.20 1.77 1.30
+0.81
1.1,1,0.9,0.9,0.8,0.5,0.5,0.8,0.9,1.2,1.6,1.6,1.6,1.5,1.1,0.9,1.1,1.2,1.1,1.1,1.1,1.4,1.6,1.5,1.7,1.8,1.7,1.6,1.4,1.3,1.5,1.9,1.9,1.4,1.2,1.4,1.6,1.6,1.7,1.6,1.7,1.9,1.8,1.6,1.4,1.1,1.2,1.3,1.2,1.1,1.2,1.4,1.6,1.7,1.6,1.6,1.6,1.4,1.5,1.6,1.5,1.3,1.2,1.6,1.6,1.3,1.2,1.4,1.3,1.3,1.2,1.1,1.6,1.8,1.7,1.8,1.8,1.8,1.7,1.6,1.6,1.8,1.8,1.7,1.7,1.8,1.8,1.7,1.6,1.4,1.6,1.6,1.3,1.4,1.4,1.2,1.3,1.6,1.8,1.7,1.7,1.6,1.6,1.7,1.7,1.8,1.8,1.6,1.4,1.6,1.8,1.8,1.6,1.9,2.1,2,1.8,1.5,1.7,2,2.1,2.1,2,1.7,1.5,1.6,1.9,2.2,2.2,2.1,2.1,2.1,1.6,1.5,2.1,2.2,1.9,2.3,2.5,2.2,1.9,1.6,1.6,1.8
2.50 0.50 1.56 2.00
+0.57
1.6,1.75,1.8,1.65,1.3,1.15,1.25,1.1,1.25,1.4,1.4,1.15,0.8,0.85,0.9,0.8,1.05,1.1,0.85,0.95,0.8,0.7,0.9,1,0.9,1.1,1.3,1.9,2.2,2.3,1.15,0.7,0.7,0.85,1.15,1.25,0.6,0.55,2.15,3.2,3.4,1.85,3.4,4.05,3.9,3.2,2.5,2.25,1.4,0.9,0.6,0.2,0,0.1,0.3,0.6,0.5,0.25,0.25,0.45,0.3,0.5,0.5,0.6,0.8,0.9,0.75,0.6,0.5,0.35,0.75,0.95,1.05,0.9,0.65,0.65,1.05,1.6,1.55,1,1.15,1.1,1.25,1.55,1.75,1.65,1.35,1.7,1.65,1.3,1.6,1.65,1.8,1.7,1.25,1.25,1.15,1.3,1.65,1.6,1.5,1.55,1.4,1.4,1.45,1.3,1.3,1.15,1.7,1.75,1.8,1.65,1.7,1.75,1.75,1.75,1.5,1.6,1.35,1.3,1.45,1.75,1.65,1.65,1.75,1.7,1.5,1.8,1.75,2.05,1.65,1.85,2.1,1.85,1.55,2.05,2.15,2.1,1.55,2.15,2.1,2.35,1.75,1.7
4.10 0.00 1.39 4.10
+0.84
1.76,1.42,1.24,1.06,1.08,0.84,0.62,0.52,0.62,0.46,0.88,0.56,0.46,0.16,0.24,0.1,0.06,0.08,0.1,0.06,0.78,1.26,1,1.38,1.26,1.34,1.48,1.3,1.36,1.18,1.08,1,1.18,1.2,1.22,1.3,1.46,1.22,1.32,1.24,1.2,1.2,1.3,1.08,1.3,1.44,1.56,1.44,1.46,1.24,1.42,1.74,1.98,1.7,1.76,1.5,1.54,1.7,1.78,1.28,1.18,1.38,0.94,0.86,1.02,0.88,0.84,1,1.68,1.86,0.72,1.14,0.76,3.2,2.9,3.66,2.22,0.84,0.1,0.38,0.36,0.34,0.52,0.8,0.64,0.54,0.98,0.7,1.38,1.16,1.26,1.66,1.6,1.44,1.74,1.32,1.3,1.58,1.42,1.42,1.3,1.78,1.7,1.74,1.5,1.38,1.68,1.72,1.64,1.86,1.98,1.78,2.02,2,1.96,1.8
4.10 0.00 1.24 4.10
+0.69
0.8875,0.4875,0.6875,0.975,0.725,0.5125,0.525,0.3375,0.2375,0.1625,0.1625,0.075,0.0625,0.2125,0.2,0.1125,0.2375,0.2,0.1125,0.1375,1.1375,2.025,2.525,2.175,2.6125,3.0375,2.8875,2.7375,2.5875,2.45,2.325,2.15,2.1875,2.4125,2.15,1.8125,1.65,1.2625,1.075,0.8125,0.5375,0.55,0.75,0.5125,0.175,0.1875,0.0625,0.1,0.35,1.175,1.2625,1.275,1.4125,1.3625,1.175,1.025,1.2125,1.1875,1.3875,1.25,1.3,1.175,1.275,1.1625,1.4375,1.525,1.35,1.4625,1.8375,1.775,1.575,1.625,1.7,1.2,1.3,0.8375,0.9875,0.85,1.3,1.5875,0.9875,1.625,3.175,2.9625,0.775,0.25,0.3625,0.475,0.7625,0.6375,0.8125,1.3,1.2625,1.6125,1.55,1.5,1.425,1.4625,1.3,1.725,1.7375,1.4375,1.625,1.6875,1.825,1.8875,1.9875,1.975
4.10 0.00 1.24 4.10
-0.03
1.6,2.06,1.915,1.795,1.315,1.36,1.655,2.035,2.14,1.975,2.15,2.495,2.28,1.39,0.795,0.445,0.735,0.94,0.785,0.605,0.21,0.33,0.795,1.15,1.09,0.98,0.91,0.955,0.625,0.39,0.405,0.74,1.195,1.19,1.205,1.07,1.365,2.035,2.245,2.47,2.4,1.86,1.02,0.23,0.59,0.83,1.35,1.62,1.78,1.985,1.985,2.315,2.43,2.675,2.56,2.385,1.8,0.66,0.845,0.45,0.26,0.11,0.175,0.175,0.145,1.78,2.41,2.885,2.595,2.22,2.27,1.66,0.985,0.595,0.415,0.12,0.63,1.31,1.285,1.13,1.295,1.26,1.28,1.415,1.765,1.615,1.345,0.88,1.345,1.57,2.24,0.325,0.67,1.07,1.545,1.475,1.49,1.59,1.735,1.995,1.725
4.10 0.00 1.35 4.10
-0.26
1.03214,1.69286,1.65357,0.935714,1.45714,1.75,1.925,2.01071,2.04286,2.36786,1.87143,1.66429,1.38214,0.921429,1.15,1.7,2.01429,1.875,2.05714,1.675,0.360714,0.807143,0.589286,0.542857,0.575,0.75,1.5,2.55357,2.81429,2.26429,1.94286,1.68214,2.04643,1.65,1.34643,1.61071,2.11071,2.05,2.17143,2.47143,1.46786,0.621429,0.617857,0.892857,0.728571,0.203571,0.575,1.03929,1.06429,0.932143,0.910714,0.507143,0.410714,0.871429,1.19286,1.21429,1.11786,1.88929,2.30357,2.41429,1.98214,0.539286,0.485714,0.925,1.56429,1.79286,1.93929,2.25357,2.50714,2.61429,2.39286,1.275,0.75,0.421429,0.153571,0.139286,0.185714,1.31071,2.58929,2.70714,2.24286,2.06786,1.125,0.603571,0.189286,0.621429,1.36071,1.14286,1.29643,1.25714,1.425,1.69643,1.45,0.907143,1.42857,1.98214,0.521429,0.946429,1.53214,1.44286,1.61786,1.84643,1.93333
4.10 0.00 1.41 4.10
+0.62
1.0325,0.2825,0.4775,0.91,1.375,0.975,0.7925,0.105,0.1125,0.205,0.23,0.4125,1.1,0.7375,0.66,0.595,0.365,0.4775,0.94,1.4625,1.325,1.2525,1.1075,0.9775,0.92,1.1975,1.305,2.14,0.9025,1.485,1.6175,1.065,1.725,1.92,2.1075,2.1375,1.865,1.335,0.9925,1.5675,1.965,1.99,1.525,0.5025,0.5925,0.6075,0.69,1.7625,2.8175,2.2375,1.7425,2,1.51,1.5175,2.11,2.0775,2.35,0.9875,0.635,0.8375,0.3375,0.665,1.1125,0.9325,0.7325,0.4175,1.0275,1.215,1.275,2.19,2.4025,1.2725,0.4175,1.2,1.7525,2.0025,2.4125,2.5625,1.9925,0.7075,0.3075,0.1275,0.205,2.3475,2.7,2.1575,1.2025,0.48,0.4575,1.29,1.2475,1.2975,1.5875,1.4,1.1075,1.8325,0.59,1.385,1.48,1.6875,1.945
4.10 0.00 1.25 4.10
-0.43
1.28375,1.2025,2.60625,1.6325,1.25,1.695,2.28625,1.1625,0.87375,1.71625,1.54625,0.35875,1.85,2.77875,2.87625,2.955,2.7075,1.88125,0.35375,0.35875,1.23375,1.2175,0.84,0.91875,1.67375,1.2,1.22375,1.96375,1.79,1.42375,1.93,2.485,0.80625,1.815,2.03875,2.93125,2.58375,2.65875,2.4375,2.06875,1.3425,1.715,1.8675,0.51625,0.72125,1.29875,1.2675,0.55125,2.28875,2.50125,1.2625,0.40125,1.17875,0.80375,0.10125,0.25,0.80375,0.7075,0.415,0.7875,1.43625,1.10125,1.00125,1.32875,1.37875,1.58875,1.47875,2.00375,1.9625,1.14625,1.83,1.58625,0.58,0.66375,2.465,1.93375,1.6975,1.88,2.1675,0.77,0.515,0.95375,0.7725,0.80625,1.3225,2.3025,0.71875,1.60125,2.2825,2.05625,0.46,0.34625,2.53875,1.53,0.545,1.25625,1.47375,1.19125,1.22125,1.49875,1.79231
4.20 0.00 1.45 4.20
-0.29
1.24865,1.01351,2.00695,0.808494,1.87413,1.39923,1.37529,0.543629,1.52471,1.01737,0.876062,2.29846,2.0722,1.76255,4.27259,3.1139,3.90772,2.0749,2.00734,1.85907,0.840927,1.43166,0.516216,1.59846,1.10309,0.710039,1.40541,1.60193,1.1529,1.00309,0.588803,1.57143,2.43784,2.03591,2.15212,1.2305,1.07452,1.58263,1.12664,0.748263,0.782239,0.550965,0.909653,2.37143,2.44633,2.10232,1.59459,0.853668,1.28185,1.14981,0.723552,1.30849,0.906564,3.64324,1.82162,1.46216,2.94208,1.97452,0.840927,1.65637,1.13745,1.44556,1.54556,1.04672,0.430116,0.845946,0.839768,0.97529,1.66486,1.78147,1.60965,1.28958,1.36293,2.85792,1.26216,1.02085,1.23166,1.66178,1.86293,1.96873,2.57876,1.74749,0.942471,1.27066,1.50154,0.653668,0.605792,0.999614,1.21737,1.72355,1.64363,1.08726,1.92741,1.14826,0.899228,1.47104,1.70232,1.3861,1.14324,1.36641,1.98571
78.10 0.00 1.49 78.10

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter