Luftfuktighet trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
%
Max
%
Min
%
Avg
%
Område
%
+0.94
81.6,81.6,82.0,82.0,82.0,82.0,82.0,82.8,83.0,83.0,82.0,82.0
83.0 81.6 82.2 1.4
-14.64
95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,94.6,93.6,91.6,87.0,84.6,83.4,83.0,83.0,82.6,81.6,81.4,81.8,81.4,82.0,81.6,81.4,81.8,81.6,81.6,81.6,82.0,82.0,82.0,82.0,82.0,82.8,83.0,83.0,82.0,82.0
95.0 81.4 85.4 13.6
-18.08
95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,95.0,94.6,93.6,91.6,87.0,84.6,83.4,83.0,83.0,82.6,81.6,81.4,81.8,81.4,82.0,81.6,81.4,81.8,81.6,81.6,81.6,82.0,82.0,82.0,82.0,82.0,82.8,83.0,83.0,82.0,82.0
95.0 81.4 90.2 13.6
+3.04
79,79.2,79.2,78.8,80,80,79.2,79,79,78.8,78.2,78.4,79,79,79,79.2,80,81.2,82.6,83,83.6,84.6,85,85.6,86.4,87,88,88.4,89,89,89.6,90,90,90,90.6,91,91,91,91.8,92,92,92,92,92,92.8,93,93,93.6,93.6,94,94,94,94,94,94,94,94.2,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,94.6,93.6,91.6,87,84.6,83.4,83,83,82.6,81.6,81.4,81.8,81.4,82,81.6,81.4,81.8,81.6,81.6,81.6,82,82,82,82,82,82.8,83,83,82,82
95.0 78.2 89.4 16.8
+3.35
91,91,91,91,91,91,91,91,91,91.5,92,92,92,92,92,92,93,93,91.8,91,90.5,90,89.1,88.1,86.6,85.9,85.2,86.8,87.8,88,87.5,86.4,85.8,85.4,85,85.6,86,85.8,85.1,82.6,79.7,79.3,79.2,78.7,78.4,79.1,79.2,79,79.2,79.5,79.2,79.2,79.1,78.2,77.9,78.5,80,80.7,81,81.3,81.1,80.9,81.85,82.2,81.5,81.6,82.4,82.6,81.8,81.7,80.7,79.9,79.1,79,80,79.1,78.9,78.3,79,79.1,80.6,82.8,84.1,85.3,86.7,88.2,89,89.8,90,90.8,91,91.9,92,92,92.9,93.3,93.8,94,94,94,94.6,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,94.1,89.3,84,83,82.1,81.6,81.7,81.5,81.7,81.6,82,82,82.4,83,82
95.0 77.8 87.3 17.2
+2.78
84,83.84,85.08,86.68,88,88.52,89,89.56,90,90,89.8,88.76,87.36,86,86.32,86.56,86.96,86.24,84.36,84.2,84.04,84.84,82.76,83.72,84,83.88,83,82.88,82.36,81.4,81.52,80.36,82.8,82.32,83.64,84.88,85.8,86,85.88,84.8,85,85.2,85.88,85.08,85.88,87.64,89.64,90.96,92.4,93,91.34,89.8,89.08,90.32,91,91.48,92,91.28,91,91,91,91.6,92,92,92.8,90.92,89.36,86.52,86.32,87.8,86,85.28,85.76,81.92,79.2,78.68,79.16,79.28,79,78.16,80.48,81.16,81.66,81.56,82.36,81.32,79.44,79.4,78.68,79.68,83.76,87.08,89.52,90.72,91.96,92.88,93.92,94.24,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,92.36,83.32,81.64,81.6,81.92,82.56,82
95.0 77.8 86.9 17.2
+9.52
91,91,89.325,88.45,87.875,88.875,84.775,82.45,79.575,77.9,73.275,72.05,72.85,74.275,73.5,72.825,73.4,76.1,79.875,81.175,82.4,81.525,78.8,78.625,78.225,75.4,74.975,75.725,77.65,78.975,80.325,81.65,81.7,82.15,83.125,84,83.9,84.925,87.425,88.575,89.35,90,89.75,88.175,86.025,86.55,86.75,84.6,84.225,84.475,83.15,84,83.175,82.725,81.35,80.875,82.5,83.525,85.375,86,85.175,85,85.725,85.325,87.9,90.6,92.625,91.4875,89.525,90.325,91.3,91.8,91,91,91.625,92,92.2,89.425,86.125,87.425,85.45,84.875,79.225,78.925,79.275,78.425,80.75,81.5125,82.025,81.025,79.3,78.825,83.2,88.425,90.925,92.55,93.95,94.9,95,95,95,95,95,95,90.6,82.1,81.7,82.35
95.0 70.6 84.6 24.4
-1.43
99,99,95.32,79.03,68.34,68.595,72.19,76.58,84.695,91.405,99.1,99,99,99,99,98.01,98,82.51,72.63,71.805,74.26,75.48,79.79,91,95.41,96.2,96.04,95.63,96,96,96,86.36,70.195,65.26,64.31,64.29,75.07,85.47,89.33,91.64,93.86,92.36,89.03,88.95,89,89,88.46,87.37,84.48,84.01,85.35,87.78,87.67,85.66,84.32,87.34,89.72,90.79,89.89,88.32,82.97,76.22,72.66,73.54,75.91,81.27,79.74,77.29,75.74,79.32,81.74,83.31,84.9,88.77,89.64,86.56,85.44,83.84,83.44,81.41,83.41,85.62,85.29,88.53,91.635,90.47,91.32,91.65,89.9,86.35,81.39,78.9,81.215,80.63,82.3,91.27,94.54,95,95,88.08,82.025
100.0 59.8 85.7 40.2
-13.97
98.5214,98.475,95.7214,97.8071,94.9857,94.1143,97.8929,99.3714,99,99,99,99,99.5214,100,98.8714,98.0714,98.9857,99.3071,99.7143,99.1143,99.3143,100,93.5357,74.875,71.6071,77.3821,86.8214,97.2429,99.7429,100,99.5643,99,96.3714,76.4357,67.7036,72.2357,80.0964,89.8393,99.0714,99,99,98.5786,98,79.9714,72,73.8464,76.9786,88.2571,95.5786,96.3143,95.5929,96,96,82.3643,66.8821,64.0929,68.4929,83.1357,89.7286,93.15,92.2571,88.8071,89.0357,89,87.7357,84.7214,84.3857,87.3357,87.7643,84.2786,87.2357,90.0786,90.2071,87.3071,78.9643,73.1429,73.3929,80.6857,79.5571,75.6643,79.3429,82.25,84.6429,89.1214,87.7786,85.3857,83.8,81.8429,84.1143,85.4,88.5571,90.8107,91.3143,91.8071,87.3643,81.6214,79.7,80.9607,84.4714,93.4643,95,93.7429,82.05
100.0 59.8 88.7 40.2
-8.91
99,96.83,79.265,75.52,88.29,98.705,99.37,99,95.095,77.135,69.14,86.965,98.825,99,99,99.2,79.1525,67.9975,77.98,93.68,99.035,99.235,98.305,83.08,79.925,85.805,98.56,99,98.85,98.84,96.2425,96.445,94.61,98.485,99,99,99,99.465,99.665,98.195,99.205,99.4,99.18,99.72,93.585,71.9775,76.6175,89.555,99.11,100,99.195,95.4,72.1525,71.17,81.7575,96.6475,99,98.92,97.91,75.03,73.3175,78.775,94.195,96.02,95.915,96,75.3975,64.34,71.575,88.275,93.105,90.145,89.025,88.6,85.52,85.015,87.825,84.715,89.005,90.15,84.71,74.07,75.14,80.505,76.395,80.96,84.675,89.17,85.63,83.505,82.725,85.445,90.4275,91.085,90.275,83.18,80.3975,82.155,93.465,95,84.1875
100.0 59.8 89.2 40.2
-3.67
89.1292,71.5607,85.6,96.6708,79.4236,88.0989,97.0247,80.1787,81.5169,93.3079,97.6742,93.3674,99.2135,96.9079,91.2562,96.9573,96.4281,82.6719,95.9191,99.1573,81.7146,89.5517,99.0382,85.2157,86.9146,98.8022,89.3798,91.4337,97.618,96.8472,94.4876,98.2225,100,91.7674,91.0674,98.9596,79.6494,76.8022,96.8315,87.6416,81.9225,90.7124,93.1056,76.5258,91.3539,97.6708,76.7461,90.5528,98.4247,80.964,89.1169,99.1281,91.6551,83.3258,98.982,96.4944,77.5528,97.7753,98.0449,74.0202,94.4449,99,79.1393,84.2584,99.1213,87.7596,87.9865,99.0629,97.5899,95.5618,99.1393,99.1191,99.0157,99.364,99.3483,76.9876,92.1202,99.5708,80.273,82.6674,99.0607,87.1146,78.0146,95.7281,90.2079,67.6292,90.6787,89.2202,85.9393,86.3438,89.2112,78.2742,78.0966,80.9663,87.409,83.3843,88.673,89.1101,80.4708,93.964,82.7071
100.0 59.8 90.0 40.2
+14.90
70.8742,63.7693,63.3023,70.5693,82.4064,89.625,86.2561,77.4216,85.3833,80.0879,89.2398,80.4572,76.017,76.8148,83.0008,84.5057,82.0375,70.3057,69.883,73.4811,83.2125,86.836,91.3239,87.1125,81.089,76.611,77.5163,83.9542,77.2723,75.9212,75.853,78.489,83.8955,83.5845,89.5163,90.1227,75.3102,77.0799,83.7939,79.514,80.392,86.3742,85.0905,94.9962,92.2485,87.8189,90.3924,81.864,78.8174,95.8652,96.6727,87.7019,88.2549,89.5864,87.1947,87.6481,87.0443,88.1689,85.0087,91.836,86.025,82.2648,85.2288,86.4458,92.3689,87.7731,83.3394,85.336,89.1788,86.0223,97.0193,94.9955,91.5201,90.1231,90.2409,93.1386,96.2652,96.633,90.0492,87.1735,88.5417,88.4693,87.9549,89.5674,91.2337,90.4674,88.7167,87.7765,91.3462,97.714,98.6902,95.6549,91.5792,88.3875,86.5193,81.8049,86.9576,80.5848,84.7939,86.6583,91.2172
100.0 43.0 85.3 57.0

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter