Upplevd temperatur trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
°C
Max
°C
Min
°C
Avg
°C
Område
°C
-0.36
19.7,19.7,19.7,19.6,19.6,19.6,19.6,19.5,19.4,19.4,19.5,19.4
19.70 19.40 19.56 0.30
+3.30
16.9,16.7,16.9,17.0,17.0,17.0,16.9,17.0,17.3,17.5,17.9,18.5,18.9,19.4,19.6,19.6,19.6,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.6,19.6,19.6,19.6,19.5,19.4,19.4,19.5,19.4
19.70 16.70 18.79 3.00
+3.41
17.1,17.1,17.1,17.2,17.3,17.1,17.2,17.2,17.2,17.2,17.1,17.1,17.0,17.0,16.9,16.9,16.9,16.8,16.9,17.0,16.9,16.9,17.0,17.0,17.0,17.0,17.0,17.1,17.1,17.1,17.1,16.9,16.9,16.8,16.7,16.8,16.9,16.7,16.9,17.0,17.0,17.0,16.9,17.0,17.3,17.5,17.9,18.5,18.9,19.4,19.6,19.6,19.6,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.6,19.6,19.6,19.6,19.5,19.4,19.4,19.5,19.4
19.70 16.70 17.90 3.00
-2.78
22.2,22.3,22.4,22.5,22.6,22.2,22.1,22.2,22.5,22.5,22.5,22.6,22.8,22.6,22.6,22.5,22.3,22.1,21.8,21.5,21.1,21,20.7,20.4,20.1,19.9,19.6,19.4,19.1,18.9,18.8,18.7,18.5,18.4,18.4,18.3,18.1,18,17.9,17.7,17.6,17.4,17.4,17.2,17.2,17.1,16.9,17,16.9,16.9,17,17,16.9,16.9,16.9,16.8,16.8,16.8,16.9,17.1,17.3,17.3,17.3,17.2,17.1,17.1,17.1,17.1,16.9,16.9,17,17.1,17.1,17.1,17.1,17.2,17.3,17.1,17.2,17.2,17.2,17.2,17.1,17.1,17,17,16.9,16.9,16.9,16.8,16.9,17,16.9,16.9,17,17,17,17,17,17.1,17.1,17.1,17.1,16.9,16.9,16.8,16.7,16.8,16.9,16.7,16.9,17,17,17,16.9,17,17.3,17.5,17.9,18.5,18.9,19.4,19.6,19.6,19.6,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.7,19.6,19.6,19.6,19.6,19.5,19.4,19.4,19.5,19.4
22.80 16.70 18.51 6.10
-0.94
17.5,17.5,17.45,17.6,17.6,17.55,17.55,17.45,17.55,17.35,17.45,17.3,17.25,17.3,17.45,17.3,17.4,17.5,17.55,17.65,17.85,17.95,18.1,18.15,18.6,19.2,19.45,19.4,18.7,18.65,18.6,18.75,18.95,19.15,19.25,19.2,19.4,19.1,19.35,19.9,20.95,21.5,21.25,21.35,21.7,21.45,21.3,21.25,21.1,21.1,21.7,21.75,21.3,21.15,21.65,21.9,21.15,20.8,20.3,21.05,21.65,21.75,21.6,21.1,21.3,21.3,21.05,20.85,21.15,21.45,21.5,21.95,22.25,22.45,22.4,22.15,22.5,22.55,22.7,22.55,22.2,21.65,21.05,20.55,20,19.5,19,18.75,18.45,18.35,18.05,17.8,17.5,17.3,17.15,16.95,16.9,17,16.9,16.85,16.8,17,17.3,17.25,17.1,17.1,16.9,17.05,17.1,17.15,17.2,17.2,17.2,17.1,17,16.9,16.85,16.95,16.9,17,17,17.05,17.1,17,16.85,16.75,16.8,16.95,17,16.95,17.4,18.2,19.15,19.6,19.65,19.7,19.7,19.7,19.7,19.65,19.6,19.55,19.4,19.45
22.80 16.70 19.04 6.10
+2.22
16.58,16.46,16.42,16.1,16.18,16.16,16.06,15.94,16.16,16.14,16.32,16.32,16.46,17.14,17.1,17.18,17.22,17.48,18.26,19.22,18.64,18.34,18.58,18.54,17.84,18.1,18.62,18.8,18.6,19.34,18.8,18.9,18.64,18.42,18.16,18.08,17.96,17.92,18.1,18.48,18.74,18.66,18.84,18.66,18.42,17.96,17.82,17.68,17.32,17.18,17.24,17.84,17.86,17.9,17.56,17.6,17.38,17.44,17.5,17.58,17.5,17.44,17.26,17.38,17.48,17.7,18.04,18.76,19.3,18.62,18.88,19.24,19.24,20.24,21.38,21.52,21.24,21.34,21.44,21.66,20.82,21.16,21.58,21.24,20.96,21.44,22.16,22.32,22.58,22.42,21.22,19.88,18.8,18.24,17.6,17.08,16.94,16.84,17.18,17.12,17,17.16,17.18,16.98,16.9,16.98,17.08,16.82,16.9,17.14,18.86,19.66,19.7,19.64,19.48,19.4
22.80 15.80 18.36 7.00
+2.93
19.5,19.2625,19.025,18.475,17.9625,17.525,17.8,18.275,18,17.8125,17.225,16.975,16.675,15.8875,16.1875,16.1625,15.9375,15.65,15.125,14.7625,14.7,15.0125,15.225,15.4125,15.95,16.1375,15.9,16.2125,16.125,16.35,16.2375,16.3625,16.375,16.375,16.7125,16.5875,16.5625,16.375,16.125,16.15,15.975,16.125,16.3125,16.375,17.0625,17.1375,17.3,18.1875,18.95,18.3375,18.65,17.9,18.5625,18.6875,19.1375,18.8375,18.5125,18.2625,18.025,17.9375,18.3625,18.7125,18.8,18.5375,17.975,17.7125,17.275,17.275,17.8625,17.825,17.575,17.3875,17.5125,17.5375,17.4125,17.325,17.525,18.0125,19.1625,18.675,19.1375,19.4375,21.2625,21.425,21.4125,21.5,20.825,21.525,21.125,21.5125,22.3125,22.575,21.3625,19.3125,18.1625,17.225,16.9125,17.0875,17.0375,17.1625,17.05,16.925,17.0375,16.8375,17.3875,19.525,19.6875,19.5
22.80 14.40 17.80 8.40
+4.37
11.76,10.775,15.035,18.275,17.99,17.85,18.385,18.005,17.095,14.595,11.565,10.75,11.16,11.775,11.91,11.435,14.08,18.695,20.235,21.18,20.38,19.81,18.745,14.79,12.21,11.59,10.255,9.255,8.195,9.555,10.04,15.505,21.455,23.85,23.04,23.75,21.42,16.9,14.41,14.13,15.01,15.54,15.295,15.03,15.925,17.45,18.885,20.24,21.81,22.375,22.175,21.05,21.14,21.415,21.47,20.945,20.25,19.72,19.025,17.875,18.01,17.635,16.65,16.105,15.7,14.77,15.13,15.965,16.065,16.265,16.33,16.635,16.39,16.085,16.235,16.97,18.045,18.525,18.34,18.91,18.325,18.115,18.725,17.97,17.395,17.73,17.475,17.395,17.995,19.01,20.595,21.42,21.2,21.72,21.525,17.93,17.02,17.08,16.945,18.14,19.5937
24.80 7.60 17.15 17.20
+2.36
16.8679,17.3,19.3786,19.9536,21.6,21.825,20.6464,19.2786,19.3536,17.7929,16.8071,17.3786,19.0107,18.7929,16.5393,15.2643,15.8607,14.725,13.35,11.8036,10.7071,10.0964,13.6821,18.8429,18.5893,18.025,16.4143,13.0571,11.4393,11.6679,12.8214,11.1143,13.925,18.1643,17.9393,18.3071,17.7,15.1714,11.375,10.8571,11.7571,11.7607,13.3036,19.0143,20.8286,20.4893,19.5714,15.6929,12.1357,10.7464,9.24286,8.77143,9.88929,16.8964,23.0536,23.1214,23.2679,17.8893,14.3107,14.5893,15.4964,15.1643,15.6821,17.7,19.7679,21.7071,22.375,21.2964,21.2036,21.4571,20.8964,20.1143,19.1607,17.8536,17.9143,16.6143,16.0464,14.9607,15.3071,16.0786,16.2357,16.4893,16.4464,16.0964,16.65,18.0143,18.3036,18.8714,18.2071,18.5393,17.9643,17.5964,17.5036,17.4321,18.6786,20.4964,21.3107,21.6071,20.7,17.1964,17.0571,17.0679,19.5708
24.80 7.60 16.93 17.20
-1.38
10.5875,16.7475,24.185,24.985,19.985,14.435,12.2825,11.52,18.26,25.915,26.255,21.3475,16.3125,14.05,13.275,16.7425,25.16,28.66,25.7225,18.97,16.2625,16.545,16.295,23.93,25.25,22.2075,17.1525,16.975,17.0025,17.0025,19.095,20.7475,21.655,20.2275,19.3975,17.6975,16.965,18.8025,17.9,15.615,15.7175,13.7775,11.7075,10.2675,13.46,19.1275,17.92,15.6725,11.86,11.84,12.075,13.695,18.0525,18.2,17.34,12.56,11.035,11.835,13.3375,19.8125,20.66,19.015,12.97,10.71,8.6725,10.065,19.6025,23.35,22.23,15.1925,14.7225,15.37,15.6575,18.46,21.27,22.18,21.1025,21.455,20.485,19.17,17.9125,16.915,15.8125,15.0225,16.065,16.34,16.4725,16.1875,17.7275,18.4275,18.555,18.47,17.62,17.5675,17.8875,19.9875,21.2775,21.415,17.285,17.0025,19.025
29.60 7.60 17.59 22.00
+0.49
16.9798,22.6978,16.136,13.327,21.8551,18.9955,15.8663,19.9629,18.1607,12.8573,17.1079,21.5056,17.0955,17.3831,20.627,16.1022,13.2989,19.3034,17.3404,15.9865,18.6787,16.118,9.38876,16.5989,17.8978,14.4989,16.4124,17.5876,14.8955,14.6764,16.4292,14.582,13.0888,16.1258,16.1528,12.8921,19.5517,19.673,12.0843,14.9438,19.1562,16.2449,18.0551,25.5281,16.4584,13.9854,22.0663,17.3112,11.7933,22.5607,18.4112,13.2663,18.6124,20.8573,12.8427,14.5191,24.373,14.7562,13.882,25.873,18.0045,13.8539,25.1404,22.9303,16.227,21.7146,21.4045,17.0315,18.0764,21.3281,19.1112,17.6382,16.9573,14.4753,10.8573,17.9315,14.3921,11.8281,16.591,16.5742,11.3506,16.3135,19.1742,10.8438,12.418,22.8753,15.0831,15.8787,20.9876,21.3494,19.8854,17.2236,15.4584,16.3742,16.8449,18.4449,17.9854,18.1742,21.4876,17.2393,19.3179
29.60 7.60 17.24 22.00
-0.33
20.5489,20.6742,20.6023,20.8102,19.8621,17.4023,18.5807,20.4193,20.8098,15.4917,16.9598,14.6902,13.6871,13.9307,15.4265,14.7182,15.6163,17.6348,20.5083,19.6261,18.8341,19.6102,18.3564,16.925,16.7049,20.2678,20.9947,17.3102,15.6682,14.1216,13.2936,14.117,13.7386,14.3576,16.7038,18.9269,16.6932,14.1799,14.125,16.7894,15.936,19.3125,16.442,15.4992,17.1027,18.5682,18.0795,17.9939,15.3682,14.4303,17.0455,12.2686,11.2663,11.8333,13.1966,16.4451,19.8182,16.8284,19.1652,21.2617,18.3973,18.5473,20.311,23.4057,20.8106,18.3117,17.6852,17.2894,18.4686,16.6977,18.5788,17.7795,17.0091,16.6527,14.839,16.1867,15.3352,14.5947,16.1443,15.5424,17.7125,18.7568,17.3019,18.2114,17.5784,17.864,19.0496,20.3917,19.9042,18.2462,18.7436,13.9708,14.2905,14.417,14.9367,17.7439,20.1299,16.9727,17.4807,19.1534,17.7032
30.80 7.30 17.23 23.50

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter