Upplevd temperatur trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
°C
Max
°C
Min
°C
Avg
°C
Område
°C
+0.35
8.5,8.7,8.6,8.6,8.7,8.8,8.7,8.8,8.8,8.9,8.9,8.8
8.90 8.50 8.73 0.40
-1.45
10.5,10.2,10.0,9.9,9.7,9.7,9.8,9.7,9.3,9.1,9.2,9.1,9.0,8.9,8.9,8.7,8.5,8.4,8.5,8.4,8.5,8.5,8.4,8.4,8.5,8.7,8.6,8.6,8.7,8.8,8.7,8.8,8.8,8.9,8.9,8.8
10.50 8.40 9.00 2.10
-4.16
11.0,11.0,10.8,10.5,10.6,10.8,11.1,11.2,11.6,11.6,11.7,11.8,11.9,11.8,12.0,12.3,12.4,12.5,12.2,12.3,12.7,12.6,12.3,12.3,12.2,12.0,11.8,11.5,11.4,11.2,11.3,11.1,10.7,10.5,10.5,10.5,10.5,10.2,10.0,9.9,9.7,9.7,9.8,9.7,9.3,9.1,9.2,9.1,9.0,8.9,8.9,8.7,8.5,8.4,8.5,8.4,8.5,8.5,8.4,8.4,8.5,8.7,8.6,8.6,8.7,8.8,8.7,8.8,8.8,8.9,8.9,8.8
12.70 8.40 10.28 4.30
-1.05
9,9,9.1,9,9,9,9.2,9.2,9.2,9.2,9.2,9.1,9.1,9.3,9.1,8.7,8.7,9.1,9.6,9.7,9.7,10,10.4,10.9,11.2,11.5,11.2,11.2,12,12.5,12.7,12.7,12.6,12.3,11.9,11.7,11.8,11.5,11.4,11.3,11.5,11.3,11.5,11.7,11.5,11.4,11.2,11,11,10.7,10.6,10.9,11.1,11,10.6,10.5,10.7,10.8,11,11.2,11.3,11.4,11.3,11.5,12.1,12,11.8,11.4,10.9,10.5,10.7,11,11,11,10.8,10.5,10.6,10.8,11.1,11.2,11.6,11.6,11.7,11.8,11.9,11.8,12,12.3,12.4,12.5,12.2,12.3,12.7,12.6,12.3,12.3,12.2,12,11.8,11.5,11.4,11.2,11.3,11.1,10.7,10.5,10.5,10.5,10.5,10.2,10,9.9,9.7,9.7,9.8,9.7,9.3,9.1,9.2,9.1,9,8.9,8.9,8.7,8.5,8.4,8.5,8.4,8.5,8.5,8.4,8.4,8.5,8.7,8.6,8.6,8.7,8.8,8.7,8.8,8.8,8.9,8.9,8.8
12.70 8.40 10.49 4.30
+1.89
9.75,10.1,9.95,10.1,10.05,10.2,9.6,9.25,8.95,9.2,9.2,9.05,9.05,9.2,8.85,8.9,8.75,8.35,8.7,8.6,8.35,8.25,8.6,8.45,8.6,9,9.05,8.7,8.9,8.8,8.9,8.7,9,8.7,8.7,8.9,8.5,8.5,8.55,8.55,8.8,8.8,9,9.05,8.85,9.05,9.05,9.05,9,9,8.75,8.85,8.9,8.75,8.95,9.35,9.25,9.25,8.95,9,9.1,9.15,9.1,8.9,8.75,8.8,8.8,8.7,8.65,8.75,8.75,8.9,9,9.05,9,9.2,9.2,9.15,9.2,8.9,8.9,9.65,9.85,10.65,11.35,11.2,12.25,12.7,12.45,11.8,11.65,11.35,11.4,11.6,11.45,11.1,10.85,10.75,11.05,10.55,10.75,11.1,11.35,11.4,12.05,11.6,10.7,10.85,11,10.65,10.7,11.15,11.6,11.75,11.85,12.15,12.45,12.25,12.65,12.3,12.1,11.65,11.3,11.2,10.6,10.5,10.35,9.95,9.7,9.75,9.2,9.15,8.95,8.8,8.45,8.45,8.5,8.4,8.6,8.6,8.75,8.75,8.85,8.85
12.70 8.20 9.73 4.50
+3.14
8.14,7.8,7.72,7.9,8.52,8.68,8.6,8.36,8.48,8.38,8.44,8.22,8.12,8.14,8.36,7.94,7.66,7.26,7.08,6.88,6.36,6.42,6.48,6.94,6.86,7.14,7.64,8.08,8.44,8.84,9.78,9.56,8.94,8.46,8.38,8.08,8.38,8.14,8.46,8.16,7.34,7.7,7.3,7.1,7.18,6.9,7.14,7.7,8.02,8.54,8.46,8.24,8.24,8.46,8.56,8.82,9.26,9.64,10.04,10.12,9.34,9.14,9.08,8.94,8.56,8.54,8.44,8.72,8.88,8.86,8.84,8.76,8.52,8.64,8.94,8.96,9.04,8.9,8.86,9.06,9.2,9.02,9.08,8.8,8.72,8.74,8.98,9.08,9.16,8.98,9.88,11.2,12.5,11.84,11.4,11.36,10.86,10.72,11.24,11.76,10.82,10.74,11.44,11.96,12.42,12.28,11.44,10.66,10.06,9.52,9.02,8.5,8.46,8.68,8.82,8.8
12.70 6.20 8.86 6.50
+6.93
5.775,5.475,5.3125,4.475,3.65,3.3625,3.1875,3.0625,3.125,3.175,3.075,3.2125,3.6875,3.9875,4.7625,4.4875,5.3,5.2,4.925,4.65,4.25,4.0125,4.2625,4.4,4.875,5.325,5.55,6.0625,6.4125,6.3875,6.925,7.225,7.6375,8.0625,7.85,7.825,8.025,7.7375,8.1625,8.7375,8.4125,8.5125,8.325,8.1875,8.1875,8.0875,7.4875,7.15,6.575,6.45,6.7625,6.975,7.525,8.2625,9.0375,9.6625,8.675,8.4875,8.1875,8.2875,8.2375,7.4875,7.35,7.125,7.0125,7.5,8.225,8.45,8.1875,8.475,8.75,9.375,9.975,9.775,9.1,9,8.6,8.4125,8.8375,8.825,8.825,8.525,8.9125,9,8.9,8.9875,9.1125,9.0625,8.7625,8.7625,9.0625,9.1125,9.7625,11.875,11.8125,11.3875,10.8,11.15,11.3,10.875,11.8375,12.4125,11.5625,10.35,9.45,8.6625,8.525,8.8
12.70 2.90 7.58 9.80
-1.26
6.295,5.43,5.145,6.59,7.55,7.015,7.305,8.81,12.915,17.245,15.745,13.255,10.485,9.105,6.89,4.745,4.92,5.78,6.35,7.245,7.56,7.49,8.81,10.96,13.95,15.305,13.595,10.22,8.765,7.43,7.7,8.805,8.745,7.3,8.195,12.845,13.895,16.285,17.065,17.73,14.995,12.305,11.715,10.255,10.41,10.505,9.26,7.525,6.2,5.54,5.92,5.79,6.935,8.3,8.51,8.215,7,6.21,5.24,3.67,3.13,3.12,3.545,4.51,5.2,4.53,4.15,5,5.9,6.635,7.55,7.89,7.89,8.54,8.38,8.14,7.22,6.55,7.43,9.155,8.465,8.285,7.36,7.23,8.315,8.52,9.765,9.125,8.565,8.835,8.765,8.965,9.025,8.88,9.805,11.775,11.145,11.24,11.7,9.275,8.6625
18.40 2.90 8.65 15.50
+6.95
-2.59643,-2.85,-3.18929,-2.725,-2.72143,-3.14643,-2.325,-0.857143,-0.121429,0.510714,1.42857,2.325,2.875,2.86071,3.28571,3.88929,5.05,6.33571,6.42143,6.05714,6,7.28214,6.81071,6.775,7.40714,8.25,11.25,13.7714,12.9286,10.3536,7.20357,5.98571,5.13929,6.90357,7.20357,7.34643,9.925,16.7857,15.5464,11.3036,8.98929,5.89643,4.79643,5.87857,6.84643,7.58929,7.925,10.4714,14.4393,14.45,10.4,8.06071,7.625,8.80714,7.95,8.45714,13.2821,15.8393,17.25,16.3643,12.4857,11.1643,10.2179,10.2036,8.33929,6.2,5.65714,5.84286,7.20357,8.57857,8.07143,6.76071,5.39286,3.53214,3.11429,3.55,4.91786,4.675,4.29286,5.56071,6.65,7.77857,7.87143,8.53214,8.24286,7.18571,6.8,8.82143,8.39643,7.80714,7.31429,8.39286,9.475,8.975,8.71429,8.81071,9.01786,8.88214,10.5179,11.1679,11.4821,10.7429,8.6625
18.40 -3.60 7.20 22.00
+8.44
4.495,4.9875,4.715,6.085,10.545,11.3025,5.3525,4.055,3.0425,1.93,6.935,11.7575,8.0675,3.66,1.5275,-0.0525,-0.3175,-0.005,0.8825,0.535,-0.6075,-1.955,-3.1275,-4.26,-3.8325,-2.955,-1.7675,-1.535,-2.3525,-2.845,-3.085,-2.6525,-3.0275,-1.355,-0.11,0.98,2.255,2.8775,3.165,4.0725,5.96,6.3725,5.965,7.0375,6.775,7.2375,8.8875,13.095,12.725,8.6,6.035,5.6025,7.3475,7.7575,14.3925,15.125,10.01,6.2175,5.205,6.6125,7.535,9.4625,14.4475,12.2725,8.36,8.1225,8.2025,9.87,14.725,17.37,14.185,11.265,10.4125,8.695,5.98,5.755,7.415,8.455,6.8125,4.68,3.15,3.8925,4.875,4.455,6.11,7.6475,8.155,8.315,6.9825,8.03,8.51,7.335,8.315,9.4375,8.7075,8.83,8.9575,10.5725,11.12,10.8425,8.62
18.40 0.00 5.84 18.40
+8.03
1.65795,3.20227,4.54091,4.73409,4.37386,6.13864,5.07727,5.19886,5.18864,2.40795,-1.70682,-1.43295,-0.209091,-6.19091,-5.39091,-2.53409,-2.67955,-2.25568,-0.7125,-1.175,0.832955,2.05114,3.03636,-0.594318,2.38523,4.375,2.05795,1.86136,4.94886,3.12727,0.594318,3.69545,-0.328409,0.310227,0.919318,1.42727,2.03864,2.87159,3.39091,0.138636,1.55,3.65455,2.23636,4.06023,7.75227,4.54773,2.73864,7.55682,3.90341,3.10114,4.43068,5.01591,3.4375,4.09205,7.84091,4.44091,4.95227,10.1682,5.45909,2.59432,9.68182,4.37386,0.178409,0.305682,-0.0534091,-2.77614,-3.87045,-1.875,-2.47614,-2.8875,-1.91705,0.917045,2.86818,4.71932,6.17159,6.93523,9.15568,11.9398,5.89432,7.66364,14.417,7.00227,6.70455,11.1761,10.4193,8.04205,14.0966,14.1716,9.77273,5.95909,7.91591,4.94318,4.08523,5.10795,7.87273,7.51818,8.29091,8.44091,8.8125,9.79091,10.6295,8.8
18.40 0.00 3.88 18.40
+8.60
-2.46935,-4.47165,-13.9149,-8.46398,-5.64406,-6.07318,-3.55939,-2.30268,-1.7364,0.548659,1.60996,2.08314,1.6954,-3.37548,0.232567,2.37816,-0.478544,-1.45364,0.552874,0.764751,0.814559,0.954023,5.60536,1.9636,1.0705,-1.02414,-2.42299,-4.50383,-4.35594,-4.04981,-3.40153,-3.31916,-2.01839,-1.00307,1.28506,1.04751,3.47433,4.21762,-2.50613,-0.821073,1.04138,1.69579,2.99847,1.73678,2.37356,1.28544,1.41839,0.950958,0.945594,-0.561303,-0.437548,-0.788889,4.19464,3.61571,2.59808,1.04138,-0.987739,-0.34023,-1.64559,-3.24215,-1.08084,-3.04406,-2.71762,-0.64636,-0.0904215,0.435632,2.92337,5.02759,5.14559,0.155172,-3.52759,-2.73065,-0.689272,1.81073,2.53257,3.30996,2.08276,0.175862,2.52375,1.57739,3.75211,4.95211,4.51992,4.24789,5.66322,6.78506,5.49464,0.0195402,-2.86552,-2.41379,2.87011,7.35632,8.52031,9.44751,9.93027,12.6831,6.59502,5.28506,7.96897,9.81724,8.96
18.40 0.00 0.90 18.40

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter