Daggpunkt trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
°C
Max
°C
Min
°C
Avg
°C
Område
°C
-0.02
15.5,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.6,15.6,15.6,15.4
15.60 15.40 15.55 0.20
+1.04
14.6,14.7,14.8,14.8,14.8,14.8,14.9,14.9,14.9,14.8,15.0,15.2,15.4,15.4,15.3,15.3,15.5,15.6,15.6,15.7,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.6,15.6,15.6,15.4
15.70 14.60 15.30 1.10
+1.05
14.8,14.8,14.8,14.9,14.8,14.9,14.9,14.9,14.9,14.9,14.8,14.7,14.7,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.8,14.8,14.8,14.8,14.7,14.7,14.6,14.6,14.7,14.7,14.6,14.7,14.8,14.8,14.8,14.8,14.9,14.9,14.9,14.8,15.0,15.2,15.4,15.4,15.3,15.3,15.5,15.6,15.6,15.7,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.6,15.6,15.6,15.4
15.70 14.60 15.02 1.10
-1.12
16.8,16.8,16.9,16.8,16.8,16.8,16.7,16.8,16.8,16.8,16.8,16.9,16.9,16.9,16.8,16.7,16.7,16.7,16.5,16.3,16.2,16.1,16,15.9,15.8,15.7,15.7,15.6,15.5,15.4,15.3,15.2,15.2,15.1,15.1,15.1,15,14.9,14.9,14.8,14.7,14.7,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.5,14.5,14.5,14.5,14.5,14.5,14.7,14.8,14.9,14.9,15,14.9,14.9,14.9,14.8,14.8,14.7,14.7,14.7,14.8,14.8,14.8,14.8,14.8,14.9,14.8,14.9,14.9,14.9,14.9,14.9,14.8,14.7,14.7,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.7,14.8,14.8,14.8,14.8,14.7,14.7,14.6,14.6,14.7,14.7,14.6,14.7,14.8,14.8,14.8,14.8,14.9,14.9,14.9,14.8,15,15.2,15.4,15.4,15.3,15.3,15.5,15.6,15.6,15.7,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.6,15.6,15.6,15.4
16.90 14.50 15.24 2.40
-0.68
14.9,15,15.1,15.1,15.1,15.1,15.1,15.1,15.1,15.1,15.1,15,15,15,14.9,14.75,14.95,15.05,15.05,15.15,15.25,15.35,15.4,15.5,15.75,15.85,15.85,15.75,15.6,15.5,15.45,15.5,15.55,15.6,15.6,15.8,15.85,15.8,15.9,16.1,16.45,16.55,16.45,16.5,16.6,16.6,16.45,16.35,16.35,16.45,16.75,16.6,16.45,16.4,16.6,16.6,16.4,16.2,16.15,16.55,16.6,16.7,16.65,16.45,16.55,16.5,16.45,16.25,16.45,16.4,16.55,16.8,16.8,16.85,16.8,16.75,16.8,16.85,16.9,16.75,16.7,16.4,16.15,15.95,15.75,15.65,15.45,15.25,15.15,15.1,14.95,14.85,14.7,14.6,14.6,14.6,14.6,14.55,14.5,14.5,14.6,14.85,14.95,14.9,14.85,14.75,14.7,14.8,14.8,14.85,14.85,14.9,14.9,14.75,14.65,14.6,14.6,14.7,14.7,14.7,14.7,14.8,14.8,14.7,14.6,14.7,14.65,14.8,14.8,14.9,14.85,15.1,15.4,15.3,15.55,15.65,15.6,15.6,15.5,15.6,15.6,15.55,15.6,15.4
16.90 14.50 15.55 2.40
+1.01
14.3,14.22,14.2,14.3,14.34,14.36,14.42,14.46,14.42,14.42,14.48,14.6,14.58,14.7,14.72,14.8,15,14.98,15.44,15.6,15.44,15.22,15.36,15.1,14.84,15.02,15.06,15.18,15.22,15.32,15.06,15.06,14.8,14.74,14.7,14.68,14.64,14.7,14.76,14.8,15.08,15.04,15.14,14.82,14.72,14.82,14.98,14.86,14.76,14.8,14.98,15.18,15.14,15.06,14.92,14.86,14.84,14.94,15.06,15.1,15.1,15.1,15,14.86,15,15.18,15.4,15.74,15.76,15.5,15.54,15.68,15.84,16.2,16.5,16.58,16.4,16.54,16.48,16.58,16.26,16.5,16.64,16.5,16.36,16.48,16.82,16.78,16.84,16.76,16.22,15.74,15.32,15.04,14.74,14.6,14.56,14.54,14.9,14.82,14.76,14.84,14.88,14.64,14.66,14.7,14.78,14.66,14.74,14.86,15.26,15.54,15.58,15.58,15.54
16.90 14.10 15.20 2.80
+2.25
16.4125,16.5125,16.175,15.8875,15.4625,15.1625,15.1125,15.1,14.65,14.075,13.2375,12.6875,12.45,12.125,12.4125,12.3625,12.05,12.05,12.4,12.4875,12.6625,12.5875,12.3375,12.6625,12.95,12.7875,12.95,13.125,13.35,13.6,13.725,13.95,13.9625,14.025,14.225,14.3,14.275,14.2,14.3375,14.375,14.4375,14.425,14.4625,14.5875,14.7,14.775,14.975,15.375,15.5,15.25,15.2375,14.9,15.075,15.1875,15.2625,15.05,14.7625,14.725,14.6625,14.7,14.7875,15.05,15.1125,14.7375,14.875,14.8875,14.775,14.95,15.175,15.0375,14.875,14.8875,15.025,15.1,15.075,14.9125,15.05,15.375,15.8,15.5125,15.6375,15.9125,16.4875,16.5,16.5375,16.5125,16.325,16.6,16.4375,16.55,16.8,16.825,16.3,15.525,15.0125,14.625,14.5375,14.825,14.775,14.85,14.725,14.675,14.75,14.6875,14.9125,15.475,15.575,15.5571
16.90 11.80 14.69 5.10
+3.68
11.14,10.515,13.64,14.105,12.37,12.355,13.165,13.43,13.69,12.39,11.14,10.48,10.865,11.45,11.695,11.33,13.43,14.915,14.62,15.095,14.97,14.64,14.385,12.44,11.105,10.725,9.625,8.895,8.375,9.16,9.68,12.875,14.83,15.645,15.07,15.47,15.33,13.33,12.345,12.445,13.185,13.395,12.835,12.68,13.395,14.715,15.705,16.49,17.29,17.57,17.425,16.935,17.01,17.12,17.045,16.72,16.72,16.445,16.275,15.405,15.03,13.84,12.44,12.375,12.15,12.51,12.465,12.865,13.09,13.61,13.965,14.22,14.255,14.395,14.48,14.7,15.255,15.28,15.025,15.165,14.73,14.725,15.02,14.845,14.93,14.995,14.985,15.015,15.33,15.62,16.28,16.5,16.475,16.61,16.39,14.925,14.705,14.78,14.7,15.1,15.5667
17.80 8.00 14.02 9.80
+0.62
15.0679,15.4393,16.8,17.375,18.2607,18.2821,17.6536,16.9179,16.8679,15.7179,15.0786,15.5607,16.7893,16.825,15.3107,14.1893,14.6071,13.6286,12.7179,11.5286,10.8214,10.5,12.6143,13.6643,13.1536,13.65,13.3321,11.9179,11.0321,11.3536,12.2107,10.6571,12.8429,13.6679,12.2607,13.1214,13.5964,12.7143,10.9857,10.5964,11.4321,11.5929,12.8143,14.7929,14.925,14.9536,14.6607,12.8571,11.0893,10.0429,8.89643,8.71071,9.52143,13.325,15.3679,15.1214,15.6714,13.7643,12.35,12.8464,13.35,12.7214,13.2179,14.9036,16.2214,17.2357,17.5536,17.0357,17.05,17.075,16.7321,16.6393,16.3143,15.3214,14.4,12.55,12.2321,12.4607,12.5929,12.95,13.6143,14.0536,14.2679,14.4036,14.6036,15.2179,15.1143,15.1607,14.7107,14.9464,14.8214,15.0179,14.9536,15.025,15.5643,16.2143,16.4857,16.5893,16.0607,14.6964,14.7643,14.7714,15.5348
18.60 8.00 14.16 10.60
-1.45
10.33,15.065,18.28,18.095,15.82,13.1725,11.6,11.02,15.885,19.075,18.0075,16.8725,14.63,13.025,12.5425,15.205,18.7725,19.675,18.8025,15.88,14.64,14.91,14.7525,18.5325,19.0675,17.46,15.355,15.3675,15.2325,15.1925,16.645,17.8125,18.215,17.4575,16.9075,15.66,15.225,16.6625,16.255,14.47,14.465,12.975,11.51,10.53,12.3925,13.4575,13.49,13.06,11.2625,11.475,11.4875,12.4825,12.9875,12.9225,13.5375,11.5225,10.745,11.575,12.82,14.68,15.0025,14.3925,11.53,9.9925,8.61,9.6725,14.25,15.2675,15.355,12.6575,12.9375,13.02,13.21,15.4,17.0175,17.4525,16.985,17.0625,16.675,16.2825,15.0975,12.915,12.255,12.5475,13.0325,13.8525,14.2675,14.4575,15.065,15.13,14.8925,14.8775,14.9325,14.985,15.2425,16.01,16.4825,16.4,14.755,14.7375,15.3742
20.10 8.00 14.62 12.10
+0.10
14.291,16.291,12.7989,12.2494,16.7101,15.3427,14.236,15.6135,13.9798,11.3854,15.3573,17.9618,15.2382,15.4315,17.5169,14.2798,12.2798,15.2236,15.2124,14.6618,14.9539,13.4809,9.33146,13.364,14.3225,13.3449,13.7989,14.7899,13.518,13.2888,14.3146,13.3281,12.5416,14.2157,13.7921,12.4888,15.2247,14.5562,11.2,12.6517,14.8876,13.7652,15.5899,18.8067,13.7326,12.9438,16.7326,14.3539,11.2303,17.1551,15.0202,12.4843,15.8112,16.2067,12.0169,13.1618,17.9506,13.2584,12.7809,18.5303,15.3303,12.9382,18.7,17.5798,14.6371,17.4742,17.1775,15.3517,15.9416,18.064,16.7191,15.7303,15.5011,13.5258,10.9831,13.3989,12.4169,11.3742,12.864,13,11.0764,13.6213,14.4034,10.1022,10.7685,15.3382,12.8831,13.3854,16.8438,17.0618,16.4865,13.7315,12.5191,13.8472,14.7034,14.9888,14.9326,15.3292,16.509,14.7876,15.4519
20.10 8.00 14.43 12.10
+1.72
14.292,12.9527,13.0258,14.2894,15.1348,14.7155,15.0208,15.0981,16.4375,11.7712,14.4837,11.8856,10.586,10.8284,12.3458,12.3973,12.2496,11.6917,13.6932,13.5443,14.5856,15.9049,15.475,14.0678,12.9788,14.7208,15.7841,13.8909,11.6545,10.1705,9.45455,10.786,10.9996,11.4405,14.1345,16.0367,12.0436,10.447,11.4727,12.5333,12.1034,15.6527,13.4307,13.811,14.6951,15.4795,15.4659,14.0436,11.5686,13.4686,15.4102,11.2701,10.3996,10.814,11.2102,13.6167,15.9545,13.8871,15.0833,17.5936,14.7652,14.303,16.2511,18.4788,17.4527,14.8439,13.8598,13.786,15.225,13.5352,16.2178,15.5383,14.5356,14.1193,12.4822,13.9883,13.7027,13.3572,13.8129,12.797,14.6538,15.2227,14.2216,14.9648,14.8,14.7572,15.3716,16.2667,16.4648,16.086,16.5008,12.7837,12.3439,12.1511,12.203,13.6,16.2765,13.8341,14.6905,15.5928,14.95
21.00 7.40 13.86 13.60

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter