Solstrålning trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
W/m2
Max
W/m2
Min
W/m2
Avg
W/m2
Område
W/m2
0.00
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
-81.51
205.8,194.8,183.6,173,162,150.6,139.6,129,118.2,108.6,98.6,88.8,79.6,68.8,60.6,41,31.8,28.8,25.4,22.2,19,15,11,7.8,5.8,3.4,2,0.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
205.8 0.0 15.1 205.8
-265.12
0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2.9,6.4,11.1,21.2,35.5,48.4,53.5,56.5,57.6,65.4,67.4,109.6,190.7,208.4,222,151.3,109.9,106.8,117.3,169.6,211.5,204,227.7,259.7,294,292.9,334.4,414.7,648.7,563.7,533.9,528.2,545.3,544.5,538.7,540.7,545.3,543.5,541.1,542.1,546.6,542.3,520.1,537.7,506.2,421.2,404.3,358.8,358.7,438.7,454.9,239.35,437.2,398.8,350.4,208.5,265.6,195.8,258.4,280.8,250.1,224.3,200.3,178.3,156.3,134.3,113.4,93.7,74.2,50.8,30.3,23.8,17,9.4,4.6,1.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
658.0 0.0 138.6 658.0
+0.81
0,0,0,0,1.44,6.28,18.44,27.28,22.82,24.48,70.64,80.36,179.44,156.56,134.56,184.32,189.96,350.24,382.56,294.56,178.36,276.04,287.48,118.44,166.44,146.68,160.28,203.2,228.44,118.76,102.68,54.48,24.96,8.8,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.56,10.68,38.36,56,64.16,162.52,190.28,107.8,178.24,222.8,288.52,431.24,566.92,538.72,540.24,543.88,543.56,532.72,478.28,377.68,428.48,352.02,301.68,226.4,273.88,206.56,150.84,98.76,46.2,18.52,3.96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
658.0 0.0 105.7 658.0
-62.92
0,0,2.025,13.425,24.325,108.225,258.65,348.35,382.575,412.35,523.575,414.45,302.1,439.825,490.05,367.812,258.15,153.8,124.325,63.725,25.2375,1.975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.55,7.8,25.05,19.4625,62.425,135.275,143.525,172.55,217.375,383.15,256.25,303.05,138.7,161.325,154.25,224.55,121.825,76.15,19.85,1.625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.575,29.05,58.25,144.025,147.5,175.6,268.575,490.375,537.975,542.05,543.025,496.3,390.125,382.562,255.075,253.4,167.3,83.025,20.125,1.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
658.0 0.0 114.1 658.0
-111.45
0.7,39.955,234.68,478.98,571.4,541.34,403.3,157.165,17.93,0,0,0,0,0,0,18.355,135.49,352.95,517.8,547.635,461.55,262.99,57.585,0.41,0,0,0,0,0,2.57,60.615,277.94,470.305,561.4,521.2,349.21,110.945,5.39,0,0,0,0,0,0,23.985,51.55,128.62,183.09,373.48,271.98,113.26,11.495,0,0,0,0,0,0,2.6,56.6,323.47,446.73,369.21,436.485,190.09,60.005,0.79,0,0,0,0,0,0,13.36,49.575,163.72,304.33,215.08,169.15,126.09,8.59,0,0,0,0,0,0,12.65,118.24,199.34,519.28,524.61,364.965,214.42,41.86,0,0,0,0,0,0
658.0 0.0 131.4 658.0
-0.24
6.39286,124.311,140.743,195.611,188.864,101.714,2.27143,0,0,0,0.307143,65.45,67.2,76.6357,106.218,64.6571,11.4143,0,0,0,0,37.8607,268.75,560.204,526.171,284.118,31.2571,0,0,0,0,13.275,183.393,502.207,562.307,396.707,88.575,0.285714,0,0,0,2.1,107.789,392.021,547.029,454.211,173.436,5.38929,0,0,0,0,45.1321,319.604,532.186,517.729,250.307,20.4536,0,0,0,0,17.1321,68.5786,157.986,354.25,199.121,29.6893,0,0,0,0,1.85714,114.329,399.543,407.093,343.375,80.3679,0.564286,0,0,0,0,15.1036,116.779,274.807,191.221,145.879,6.13571,0,0,0,0,25.6786,168.279,490.607,458.004,252.793,29.9,0,0,0,0
783.8 0.0 119.8 783.8
-70.56
34.23,333.245,601.193,339.367,16.93,0,0,10.305,251.135,531.21,385.825,46.035,0,0,2.1225,158.435,493.73,428.6,79.365,0,0,0.07,120.385,433.98,500.47,141.992,0.03,0,0,49.155,146.322,209.303,125.565,1.59,0,0,27.08,73.955,89.9825,75.31,7.99,0,0,11.225,247.963,588.457,326.327,21.88,0,0,1.87,172.438,545.99,440.225,62.2025,0,0,0,102.787,466.005,483.413,125.178,0,0,0,51.1775,408.582,530.495,188.778,0.755,0,0,17.8025,96.785,303.975,157.77,2.3975,0,0,3.09,224.425,418.46,278.827,18.1875,0,0,0.11,50.0025,234.57,196.375,43.89,0,0,0,76.28,402.915,413.418,105.07,0,0,0
783.8 0.0 134.3 783.8
-27.11
273.162,409.692,1.17303,113.794,412.6,12.5551,36.5169,496.535,102.533,1.74157,109.813,109.312,0,90.3888,202.339,0.0674157,137.779,258.99,3.57079,34.3337,517.451,73.9494,7.72921,274.892,55.5966,0,229.562,57.2719,0,44.7191,126.278,1.57528,20.6978,235.757,27.527,13.1573,486.848,144.817,0.0382022,231.097,132.706,0,160.007,446.856,1.11685,88.9225,534.724,29.0506,15.5146,366.221,47.2281,0.440449,282.829,221.137,0,218.413,377.04,0.0359551,93.5618,443.175,13.6045,17.4865,439.346,65.5281,1.57978,357.155,179.21,0,89.9292,149.143,0,39.3708,81.2101,2.70787,35.7045,463.447,38.3101,3.2236,410.73,135.585,0,268.21,260.951,0,141.636,387.913,0.692135,16.9742,230.665,12.464,2.16404,352.752,68.9,0,126.619,109.312,0,130.285,318.102,0.00898876,0
858.4 0.0 137.2 858.4
-149.98
345.056,300.3,324.173,313.941,307.469,135.311,206.796,250.778,202.582,148.226,108.447,231.145,308.839,300.961,200.12,179.33,332.655,286.335,267.371,258.758,139.373,245.925,107.597,247.539,310.889,248.655,278.833,233.715,198.334,206.49,210.384,213.956,208.016,182.609,163.411,205.057,283.617,279.369,233.138,242.878,237.822,249.294,171.039,96.2633,136.274,229.197,200.227,273.089,265.893,41.9648,90.811,119.209,138.954,112.459,185.323,200.827,191.583,215.106,176.436,184.859,236.686,209.559,147.257,229.21,137.591,172.917,192.811,168.292,117.587,169.782,74.0902,96.8932,134.963,210.948,114.02,96.6977,57.9148,87.1352,173.39,124.76,87.7557,182.393,206.548,143.673,170.046,200.752,185.532,176.099,181.21,73.9705,36.364,111.991,127.833,149.248,168.198,178.295,87.6864,142.877,79.5375,151.164,0
1,072.4 0.0 186.9 1,072.4

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter