Solstrålning trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
W/m2
Max
W/m2
Min
W/m2
Avg
W/m2
Område
W/m2
-29.70
37.0,37.2,34.4,24.4,24.4,28.2,27.4,21.4,13.8,13.4,13.4,11.2
37.2 11.2 23.9 26.0
-60.37
75.6,65.4,64.8,58.8,55.2,66.4,70.2,70.6,68.2,62.4,70.0,72.2,76.2,69.2,53.0,39.8,39.0,36.4,38.4,42.0,64.4,66.2,61.6,54.6,37.0,37.2,34.4,24.4,24.4,28.2,27.4,21.4,13.8,13.4,13.4,11.2
76.2 11.2 48.0 65.0
-200.78
230.6,197.2,211.6,212.0,203.8,185.8,178.6,153.4,146.4,175.6,162.2,149.6,133.6,156.4,168.2,179.2,133.6,155.8,179.4,160.0,131.0,116.4,144.2,137.4,169.6,242.6,251.0,118.8,77.6,100.4,112.4,107.0,155.8,187.0,149.6,96.8,75.6,65.4,64.8,58.8,55.2,66.4,70.2,70.6,68.2,62.4,70.0,72.2,76.2,69.2,53.0,39.8,39.0,36.4,38.4,42.0,64.4,66.2,61.6,54.6,37.0,37.2,34.4,24.4,24.4,28.2,27.4,21.4,13.8,13.4,13.4,11.2
251.0 11.2 104.1 239.8
-24.51
10.6,10,10.2,11.8,13,13.6,17,21,28.4,32.6,36.8,50,58,57.4,61.8,62.8,75,65,49.6,56.2,61.6,52.6,49.4,48.2,51.8,69.8,79.2,80.8,94.6,114,117.6,128.2,118.2,117.4,127.2,147.4,145.6,107.6,113,132.8,168.6,198.4,184.4,200.2,189.2,216.4,212.6,190.2,163.4,138.8,165.6,156,191.2,227.4,254.3,238.6,218.6,208.8,204.6,233.4,216.6,203.8,206.2,221.8,283.8,268,327.6,314,283.2,226.2,149.8,164.6,230.6,197.2,211.6,212,203.8,185.8,178.6,153.4,146.4,175.6,162.2,149.6,133.6,156.4,168.2,179.2,133.6,155.8,179.4,160,131,116.4,144.2,137.4,169.6,242.6,251,118.8,77.6,100.4,112.4,107,155.8,187,149.6,96.8,75.6,65.4,64.8,58.8,55.2,66.4,70.2,70.6,68.2,62.4,70,72.2,76.2,69.2,53,39.8,39,36.4,38.4,42,64.4,66.2,61.6,54.6,37,37.2,34.4,24.4,24.4,28.2,27.4,21.4,13.8,13.4,13.4,11.2
327.6 10.0 118.2 317.6
+170.93
2.7,2,1.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6,3.7,8.2,10.3,11,13.3,19,30.5,43.4,57.7,62.3,70,52.9,57.1,48.8,60.8,80,104.3,122.9,117.8,137.3,126.6,122.9,183.5,192.3,202.8,201.4,151.1,160.8,209.3,246.45,213.7,219,210.2,214,275.9,320.8,254.7,157.2,213.9,211.8,194.8,166,161,155.9,145,173.7,144.7,169.7,123.7,140.8,206.1,184.9,89,109.7,171.4,123.2,70.5,61.8,60.8,70.4,65.3,71.1,72.7,46.4,37.7,40.2,65.3,58.1,37.1,29.4,26.3,24.4,13.6,12.3
327.6 0.0 59.2 327.6
+102.09
5.92,0.64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.34,10.6,21.92,33.32,54.04,86.92,108.28,104.68,120.92,111.04,92.68,113.24,122.36,143.34,92.96,85.72,116.08,108.96,98.4,77.28,49.12,36.52,37,43.32,52.32,32.24,23.72,14.04,8.04,3.36,1.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.72,9.44,15.28,41.16,64.4,53.88,65.96,114.52,129.04,159.44,201.72,163,229.54,212.92,283.04,210.88,202.08,163.24,157.4,151.96,162.04,132.04,139.24,63.96,67.56,68.12,39.12,56.76,29.72,17.88,11.2
327.6 0.0 47.1 327.6
+38.29
13.425,0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.15,19.2625,42.925,79.175,151.75,164.475,178.075,292.075,256.125,222.025,204.475,195.85,189.75,157.9,103.575,60.525,46.9,51.375,20.275,4.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.275,12.2125,29.75,63.35,103.975,116.525,103.575,107.45,132.475,104.888,99.65,106.8,84.375,44.25,38.3,47.775,32.8,17.05,6.45,1.525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.125,13.4,48.475,57.2,92,126.15,195,191.912,214.225,252.15,196.625,158.9,144.725,147.425,106.725,66.9,49.25,47.475,19.15
334.0 0.0 54.1 334.0
-28.70
0,0,0,0,0,0,10.73,102.8,148.525,210.93,228.475,460.1,300.35,29.33,0.28,0,0,0,0,0,0.25,31.49,82.1,125.035,185.59,180.19,105.97,53.345,8.41,0,0,0,0,0,0,15.27,99.885,421.85,725.39,622.92,414.64,229.9,42.59,0.05,0,0,0,0,0,6.72,110.385,377.85,596.905,674.43,601.615,400.75,136.87,5.47,0,0,0,0,0,0,25.335,127.26,218.96,225.79,201.5,119.53,48.58,9.75,0,0,0,0,0,0,5.395,56.7,110.17,118.915,101.59,59.16,39.84,9.87,0.14,0,0,0,0,0,1.25,37.04,97.85,198.035,221.93,160.55,89.32,43.76,12.95
907.0 0.0 100.6 907.0
+51.07
0,0,0,0,1.13571,46.4214,118.3,148.104,106.571,19.575,0.1,0,0,0,0,11.3214,85.9393,188.229,163.264,168.2,5.97857,0,0,0,0,19.0571,60.4071,50.55,261.875,209.679,28.2107,0,0,0,0,16.4286,147.896,173.521,293.368,388.2,45.9571,0,0,0,0,1.48571,59.4429,109.696,192.8,134.164,52.2321,1.87857,0,0,0,0,40.1714,343.404,715.757,484.193,239.164,14.8071,0,0,0,0,35.8821,317.657,618.554,642.121,398.111,66.9571,0,0,0,0,5.83214,103.164,229.579,201.907,122.121,34.8214,0.221429,0,0,0,0.364286,43.9893,109.393,112.104,62.3929,29.1429,1.02857,0,0,0,0,27.35,125.607,218.489,154.643,72.4929,23.85
907.0 0.0 86.8 907.0
+47.38
0,0,0,24.705,116.3,195.29,75.695,0,0,0,12.1225,127.013,275.225,147.375,2.205,0,0,2.235,73.7375,132.517,97.655,10.115,0,0,0.63,191.768,348.54,391.147,8.255,0,0,0,33.29,130.395,125.062,19.3975,0,0,0,7.925,126.077,150.72,151.055,0.275,0,0,13.34,56.895,163.502,202.745,4.3625,0,0,11.5,130.047,243.297,355.02,5.895,0,0,1.04,65.975,166.892,127.61,24.6725,0,0,0,77.9525,631.53,454.73,122.035,0,0,0,85.1225,527.702,620.997,220.905,0.77,0,0,19.0625,195.6,200.92,70.59,2.18,0,0,5.1175,91.27,110.012,41.535,2.955,0,0,1.69,85.17,207.038,115.045,34.44
907.0 0.0 84.1 907.0
-19.69
0,9.7375,395.736,50.5275,0,136.896,328.824,0.1625,0.425,342.259,137.64,0,12.445,101.554,8.15,0,252.525,249.141,0,14.3,413.114,56.59,0,65.57,140.961,0.095,1.08125,298.289,149.404,0,75.1113,442.27,12.21,0,37.0175,38.4363,0,22.7375,207.031,32.7038,0,154.8,226.934,0.965,1.845,401.473,168.685,0,39.3263,244.51,15.4412,0,85.9975,119.998,0,13.1288,219.094,49.7475,0,49.3513,107.666,1.1125,3.815,326.526,139.829,0,27.2375,121.456,5.37875,0,85.0762,132.95,0,11.315,136.626,72.4813,0,83.2037,288.354,1.3225,2.6925,134.299,56.1038,0,70.3612,544.233,28.53,0.0325,374.235,353.481,0,20.3338,201.132,22.71,0,59.8763,65.2088,0.36,3.5,159.276,77.3923
907.0 0.0 94.5 907.0
+113.75
9.30618,2.95097,5.01158,10.3324,2.76332,13.5946,5.10965,15.9653,4.94981,3.65251,12.8301,2.92664,7.11197,4.42857,24.039,20.3452,18.8405,22.532,5.36409,19.1224,17.2386,14.7865,7.70232,16.8903,23.2158,16.7961,38.7181,29.2622,21.6058,43.6803,23.0629,10.8031,12.5575,25.9985,26.3699,36.0046,52.8981,9.38842,75.0143,44.722,63.2857,22.4707,25.4544,54.0278,51.1259,72.4293,75.7228,37.0382,75.8178,46.2405,19.2266,18.8463,12.8143,11.2795,83.2008,98.6208,26.0849,110.953,50.0811,31.8888,31.8598,49.8803,54.2259,94.3695,92.895,130.499,129.902,131.808,118.588,140.85,134.069,101.976,62.1042,35.1402,151.66,149.499,63.8228,138.617,163.58,23.2351,72.7757,85.7205,82.4541,138.003,89.5193,63.6278,87.095,48.8432,145.226,47.3324,46.3475,36.6726,74.5263,96.5541,56.4039,198.648,224.787,75.4212,38.7475,65.3193,18.4
907.0 0.0 55.2 907.0

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter