Solstrålning trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
W/m2
Max
W/m2
Min
W/m2
Avg
W/m2
Område
W/m2
-5.39
5.4,4.0,2.6,2.0,1.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
5.4 0.0 1.3 5.4
-107.70
115.2,95.4,81.6,78.2,74.8,73.0,68.8,62.0,61.2,60.0,57.4,51.4,47.6,43.8,39.5,35.3,30.5,26.6,22.6,18.8,15.2,12.4,10.2,7.6,5.4,4.0,2.6,2.0,1.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
115.2 0.0 33.5 115.2
-646.04
608.0,589.6,566.4,545.8,529.6,511.0,490.6,485.2,475.4,474.4,490.2,450.6,470.0,423.0,423.2,294.4,364.0,443.2,427.6,370.4,359.7,343.4,333.0,290.2,282.7,289.0,272.4,250.8,234.6,222.4,207.6,192.4,165.2,137.0,148.6,157.0,115.2,95.4,81.6,78.2,74.8,73.0,68.8,62.0,61.2,60.0,57.4,51.4,47.6,43.8,39.5,35.3,30.5,26.6,22.6,18.8,15.2,12.4,10.2,7.6,5.4,4.0,2.6,2.0,1.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
608.0 0.0 201.7 608.0
-656.56
329.4,327,703.2,407,438,347.3,301.7,558.7,680.8,587.4,744.8,308.4,561.4,522.2,583.4,692.2,410.8,499.6,738,271,658,825.2,862.4,520.2,166.8,244,754,811.7,469.6,245.8,264,833.8,841.4,547.4,755.6,220.6,154.6,167,486,208.5,909.3,533.4,279.5,287.8,325,400.3,790,679.6,836.8,764.6,717.8,754.8,753.6,770.6,764.2,740,726.4,709.6,720.8,712.4,680,688.2,674.2,666,662.4,657.4,661.8,664.8,615.8,561,602.2,615.6,608,589.6,566.4,545.8,529.6,511,490.6,485.2,475.4,474.4,490.2,450.6,470,423,423.2,294.4,364,443.2,427.6,370.4,359.7,343.4,333,290.2,282.7,289,272.4,250.8,234.6,222.4,207.6,192.4,165.2,137,148.6,157,115.2,95.4,81.6,78.2,74.8,73,68.8,62,61.2,60,57.4,51.4,47.6,43.8,39.5,35.3,30.5,26.6,22.6,18.8,15.2,12.4,10.2,7.6,5.4,4,2.6,2,1.6,0,0,0,0,0,0,0
909.3 0.0 385.4 909.3
+387.96
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3.9,5.7,8.9,12,14.9,20,29.1,30.4,45.8,56.5,72.7,89.2,83.7,119.8,104.4,102,125.6,139.8,114,174.5,193.8,231.9,212,184.2,255.2,427.9,451.3,344.4,544.7,434.5,436.5,408.2,328.2,555.1,392.65,430.2,634.1,526.6,541.8,637.8,455.2,504.5,741.6,691.3,205.4,782.85,357.7,548.9,694.4,488.1,160.8,347.25,721.35,283.65,362.65,734.8,800.7,736.3,762.1,752.1,718,716.6,684.1,670.1,659.9,663.3,588.4,608.9,598.8,556.1,520.3,487.9,474.9,470.4,446.5,358.8,403.6,399,351.55,311.6,285.85,261.6,228.5,200,151.1,152.8,105.3,79.9,73.9,65.4,60.6,54.4,45.7,37.4,28.55,20.7,13.8,8.9,4.7,2.3,0.8,0,0,0
909.3 0.0 230.8 909.3
+262.19
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.48,12.4,24.68,29.56,39.8,88.32,111.28,60.88,58.72,87.96,89.36,142.36,101.72,112.12,198.36,341.88,382.2,497.44,412.56,414.48,765.72,666.2,506.16,770.04,674.36,434.16,667.12,545.2,582.24,488.24,455.52,249.84,72.32,168.72,114.62,73.72,59.6,19.76,10.12,4.52,0.56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.36,8.04,16.56,31.72,62.08,91.88,107.76,129.52,169.56,215.92,308.56,426.08,458.48,435.2,410.54,576.56,541.64,670.92,499.34,530.92,369.04,483.34,496.54,765.52,742.16,695.12,662.48,600.52,548.48,483.16,412.24,392.98,307.66,237.56,160.04,89.04,65,47.94,26.76,10.16,2.04,0,0
909.3 0.0 206.8 909.3
+55.80
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7,9.8125,35.175,62.05,83.125,196.012,358.875,452.275,573.825,661.45,719.25,761.125,799.525,813.4,804.175,769,717.962,648.9,565.1,464.8,369.413,272.25,168.2,89.725,31.8625,8.175,0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.125,22.125,34.5,95.075,74.05,70.1,92.45,128.25,112.95,304.05,393.475,470.575,573.925,654.6,666.675,572.6,617.675,550.475,494.775,324.9,100.7,130.988,69.675,19.45,6.3,0.35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5,7.625,23.6,66.05,102.475,138.475,205.475,369.7,455.975,426.538,585.075,598.15,473.712,422.637,525.613,762.8,697.2,630.125,540.775,437.65,366.438,243.988,122.275,63.575,33.0875,7.425,0.2
909.3 0.0 234.5 909.3
-35.32
0,0,0,0.96,38.515,142.4,425.37,685.37,781.555,731.31,570.16,379.92,145.78,13.2,0,0,0,0.33,31.8,115.45,392.555,627.2,773.175,798.26,687.19,479.54,241.8,41.46,0.83,0,0,0,10.08,59.36,294.31,570.58,755.87,814.64,748.84,573.87,334.06,94.76,7.55,0,0,0,1,48.85,166.39,395.21,478.335,286.93,183.64,47.675,30.62,32.92,16.66,0,0,0,0,13.845,73.92,353.205,600.13,762.69,806.92,714.095,514.18,267.795,65.805,2.04,0,0,0,1,28.72,81.47,106.87,267.62,528.65,657.11,560.54,294.58,100.425,7.34,0,0,0,0,17.27,100.77,301.99,468.785,561.965,539.77,666.02,446.905,185.055,34.015,0.62
909.3 0.0 240.7 909.3
+41.23
0,0,3.02857,76.1,382.95,441.946,75.0643,109.821,114.118,34.35,0.0357143,0,0,30.6607,283.65,626.636,694.325,488.464,328.368,101.471,3.50714,0,0,18.2,112.314,437.279,765.611,780.807,549.418,210.157,14.1179,0,0,5.83929,81.7,432.143,739.5,744.732,536.779,239.314,16.0929,0,0,3.27143,73.0571,383.761,689.082,807.093,647.193,337.407,51.6286,0.0714286,0,0.185714,34.8929,295.643,650.95,807.5,717.479,432.179,104.8,2.02857,0,0,23.3929,168.65,483.861,307.464,150.821,30.8607,35.4857,5.34286,0,0,4.76071,82.4429,464.482,736.736,793.032,601.157,271.196,28.0679,0,0,0.0714286,35.15,87.2357,224.457,547.907,617.293,319.029,50.2321,0.285714,0,0,21.5643,152.15,461.154,524.082,652.336,448.157,110.368,5.68889
946.2 0.0 233.4 946.2
+47.96
0,1.055,104.897,575.8,838.36,504.095,99.9575,0.345,0,24.8725,89.7725,132.655,128.613,122.598,0.9425,0,29.81,269.235,679.308,723.255,307.885,10.615,0,7.87,170.952,598.255,457.54,339.43,33.8825,0,5.435,169.26,458.123,77.75,128.842,26.78,0,0.385,88.3,569.977,660.553,379.26,91.3175,0.165,0,48.435,349.02,780.623,645.418,195.355,2.6825,0,27.0825,336.695,750.297,621.45,218.245,3.5,0,23.685,298.377,728.993,719.475,313.915,10.35,0,8.99,222.515,694.66,766.5,407.165,32.13,0,1.695,132.735,458.637,196.455,33.8125,20.78,0,0.03,61.0125,531.987,789.255,574.375,130.408,0.245,0,24.655,95.55,459.855,583.44,151.763,1.9,0,15.095,238.47,504.27,624.27,268.46,16.7115
946.2 0.0 228.8 946.2
+11.52
3.16744,419.643,625.899,15.2977,164.57,528.191,127.247,27.2453,392.051,228.629,1.32326,401.428,648.183,23.3093,23.9674,319.752,115.401,23.6419,598.941,386.513,0.818605,162.062,275.835,18.3616,57.3849,298.614,96.4256,20.793,303.173,122.649,1.04884,371.362,518.513,10.1477,74.2314,549.692,125.729,16.4581,633.456,395.741,0.634884,231.372,581.329,34.893,116.05,654.106,87.4581,12.9395,434.908,161.329,0.646512,175.003,429.181,34.0837,93.7756,731.4,162.969,4.99419,99.8244,126.972,0.512791,227.602,652.624,59.3581,44.5895,514.419,188.866,6.83953,301.424,91.9756,2.63953,229.408,555.169,47.9616,35.8767,644.278,260.093,3.06395,451.936,453.421,1.93721,229.876,682.531,61.9163,49.9605,698.784,242.865,3.82326,309.506,77.1151,2.16744,202.502,694.802,73.5384,20.7884,362.412,229.434,0.92093,310.626,455.46,18.3148
1,074.4 0.0 227.2 1,074.4
-24.14
183.144,326.976,303.195,197.75,184.388,227.469,275.811,323.778,295.319,284.658,127.755,44.4177,297.218,223.058,212.564,174.67,78.3258,155.873,348.223,353.449,356.95,352.991,320.677,275.757,252.765,257.276,281.272,265.788,337.862,343.392,292.085,151.12,324.619,227.229,203.347,216.919,266.919,338.493,237.429,209.122,218.523,95.905,275.78,336.059,257.548,334.42,280.477,286.06,325.612,265.982,133.208,173.298,201.679,298.915,259.032,151.533,370.793,289.721,367.153,216.105,286.917,247.747,233.404,67.19,241.223,357.871,367.855,351.936,267.336,194.805,273.886,135.205,192.09,274.623,140.584,148.827,147.764,298.004,247.925,337.409,234.973,262.885,179.233,124.986,188.834,321.571,76.7742,310.786,247.36,130.088,253.235,227.769,241.212,234.823,269.607,315.575,128.599,321.125,202.64,255.108,6.78947
1,104.6 0.0 245.9 1,104.6

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter