Vindby trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
m/s
Max
m/s
Min
m/s
Avg
m/s
Område
m/s
-0.63
3.3,3.8,3.7,4.0,3.8,4.5,3.4,3.8,3.2,3.7,3.2,2.9
4.50 2.90 3.61 1.60
-0.21
3.5,3.4,4.0,4.0,3.6,3.2,3.3,3.3,4.0,4.1,3.8,4.0,4.4,3.8,3.9,4.5,4.0,2.9,3.1,3.7,3.3,3.5,4.3,3.2,3.3,3.8,3.7,4.0,3.8,4.5,3.4,3.8,3.2,3.7,3.2,2.9
4.50 2.90 3.67 1.60
-0.56
3.9,3.9,4.7,4.5,4.1,4.2,4.9,4.4,4.2,3.9,4.2,3.8,3.2,4.2,4.6,3.7,3.3,3.4,3.9,4.1,4.4,3.7,4.0,4.5,3.8,2.7,3.6,2.9,3.9,2.8,3.0,3.0,3.5,2.7,3.4,3.5,3.5,3.4,4.0,4.0,3.6,3.2,3.3,3.3,4.0,4.1,3.8,4.0,4.4,3.8,3.9,4.5,4.0,2.9,3.1,3.7,3.3,3.5,4.3,3.2,3.3,3.8,3.7,4.0,3.8,4.5,3.4,3.8,3.2,3.7,3.2,2.9
4.90 2.70 3.73 2.20
+0.67
2.5,2.3,3.2,3,3.1,3.4,2.9,3.3,2.8,3,2.9,3.2,3.7,3.2,2.8,3.6,3.2,3.2,3.8,3.1,3.6,3.1,3.4,3.3,3.3,3.6,2.9,3.1,3.6,3.1,2.9,3,2.8,2.9,2.6,4,2.9,2.6,3.7,2.9,3.6,3.3,3.7,2.8,2.9,2.9,3.1,3.1,2.7,3.1,3.2,4.6,4.6,4,3.7,4,3.6,3.6,3.9,3.2,3,4.3,3.8,3.5,4.1,2.7,3.7,3.8,4,3.8,3.7,4.4,3.9,3.9,4.7,4.5,4.1,4.2,4.9,4.4,4.2,3.9,4.2,3.8,3.2,4.2,4.6,3.7,3.3,3.4,3.9,4.1,4.4,3.7,4,4.5,3.8,2.7,3.6,2.9,3.9,2.8,3,3,3.5,2.7,3.4,3.5,3.5,3.4,4,4,3.6,3.2,3.3,3.3,4,4.1,3.8,4,4.4,3.8,3.9,4.5,4,2.9,3.1,3.7,3.3,3.5,4.3,3.2,3.3,3.8,3.7,4,3.8,4.5,3.4,3.8,3.2,3.7,3.2,2.9
4.90 2.30 3.53 2.60
+1.85
2.05,2.5,2.75,2.4,2.3,2.25,2.35,1.85,2.55,2.4,2.4,1.7,2.25,2.7,2.7,2.55,2.7,2.3,2.2,2.4,2.25,1.95,2.45,2.4,2.65,2.4,2.4,2.75,2.35,2.35,2.5,2.15,2.05,2.3,2.35,2.3,1.9,2.3,2.4,2.6,2.75,2.6,2.7,2.7,2.25,2.45,2.5,2.7,3.1,2.4,2.6,3.05,2.85,2.85,2.8,2.6,2.45,2.25,2.8,2.4,1.75,2.8,2.45,2.4,2.7,2.65,2.75,3.55,3.25,3.25,2.9,2.95,2.4,3.1,3.25,3.1,2.9,3.05,3.45,3.2,3.2,3.45,3.35,3.35,3.45,3,3.35,2.95,2.85,3.3,2.75,3.3,3.45,3.25,2.9,3.1,2.9,3.9,4.3,3.85,3.6,3.55,3.65,3.65,3.4,3.75,3.9,4.05,3.9,4.6,4.15,4.65,4.05,4,3.7,4.15,3.35,4,4.05,4.25,3.25,3.25,3.35,3,3.1,3.45,3.45,4,3.4,3.3,4.05,3.9,4.1,4.2,3.45,3.4,3.4,3.75,3.55,3.85,4.15,3.6,3.45,3.05
4.90 1.60 3.02 3.30
+2.64
1.06,1.24,1.12,0.96,1.02,1.44,1.6,1.36,1.18,1.42,1.4,1.9,1.92,2.06,2.22,2.2,2,1.6,1.76,1.76,1.5,1.4,1.26,1.5,2.44,1.5,1.58,1.08,1.3,1.38,1.38,1.42,1.78,1.94,1.68,1.44,1.08,3.98,2.2,2.08,1.46,1.66,1.58,1.3,1.7,1.22,1.58,1.44,1.36,1.52,1.56,1.7,1.6,2.1,2.12,1.9,2.1,2.12,2.68,2.2,2.16,2.46,2.04,2.72,2.48,2.26,2.18,2.56,2.5,2.44,2.24,2.22,2.12,2.66,2.7,2.38,2.84,2.48,2.9,2.76,2.5,2.16,2.56,2.64,3.02,3.26,2.78,3.14,3.12,3.2,3.4,3.24,3.08,3,3.44,2.96,3.64,3.78,3.64,3.56,3.96,4.28,4.32,3.9,3.82,3.74,3.24,3.22,3.7,3.58,3.98,3.64,3.52,3.96,3.46,2.9
5.60 0.60 2.33 5.00
+1.60
3.425,3.6875,2.8875,1.3875,0.875,1.2,0.6625,0.75,1.3,1.7125,1.725,2,2.35,2.55,3.275,3.2,2.7625,2.6875,2.3375,2.1125,2.175,2.1375,2.1375,2.3125,2.475,2.25,2.15,1.5625,1.4,1.1875,1.25,1.575,0.925,1.2,1.075,1.175,1.1125,1.15,0.9625,1.5,1.4,1.325,1.3875,1.925,2.0875,2.2125,1.8375,1.7375,1.6625,1.2875,1.4625,2.1,1.475,1.1625,1.4,1.4125,1.825,1.75,1.1875,3.2375,2.1125,1.55,1.525,1.5,1.4625,1.425,1.3625,1.625,1.625,2.125,1.925,2.125,2.425,2.1875,2.2625,2.55,2.4,2.2625,2.55,2.3375,2.25,2.3,2.6875,2.475,2.7875,2.775,2.475,2.35,2.9125,3.0875,2.9625,3.15,3.3375,3.1875,3.05,3.175,3.7375,3.6125,3.775,4.325,3.975,3.9125,3.2125,3.5,3.6625,3.7875,3.6375,3.5625
5.60 0.00 2.20 5.60
+1.54
0.995,0.845,0.655,1.185,0.675,0.575,0.46,0.655,1.475,1.395,1.54,1.02,0.625,0.69,0.95,1.9,1.95,1.72,1.65,2.325,2.175,2.175,2.42,1.365,1.685,1.325,1.31,0.985,0.58,0.85,0.86,1.045,2.115,1.77,0.795,0.92,2.62,3.135,4.155,3.8,3.39,2.66,2.88,2.605,2.955,3.185,2.515,2.86,4.82,5.33,6.53,6.005,5.01,4.65,3.565,2.295,1.505,2.735,2.96,1.055,0.74,1.72,2.275,3.075,2.67,2.16,2.175,2.35,1.78,1.24,1.215,1.165,1.095,1.355,1.475,2.1,1.78,1.415,1.65,1.37,1.71,2.335,1.5,1.485,1.535,1.93,2.275,2.345,2.37,2.35,2.465,2.745,2.465,3.05,3.24,3.12,3.655,4.115,3.505,3.725,3.6
9.00 0.00 2.17 9.00
-0.61
3.58929,3.55,5.28214,6.53929,5.9,7.24286,6.675,6.65714,4.67143,2.71071,3.025,1.97143,0.989286,0.646429,0.582143,0.739286,1.5,3.06429,2.58929,0.521429,1.1,1.21786,2.63571,3.27857,2.64643,3.51786,2.28929,2.14643,1.69286,1.11071,1.18929,0.971429,0.682143,1.03214,0.571429,0.542857,1.06786,1.4,1.39643,0.742857,0.653571,1.41429,2.00357,1.67857,2.06786,2.14286,2.35357,1.625,1.66786,1.23214,0.9,0.753571,0.814286,1.51071,1.92857,0.757143,1.70357,3.15714,4.18214,3.46786,2.725,2.57857,3.05,2.96786,2.61786,4.83571,5.99643,6.07857,4.91071,3.89643,2.3,1.86071,2.92857,0.928571,1.41071,2.325,2.98214,2.225,2.28214,1.93214,1.35,1.11429,1.10357,1.36786,1.91429,1.76429,1.625,1.33214,2.01786,1.72143,1.47143,1.79643,2.175,2.35357,2.36071,2.51786,2.575,2.93929,3.19286,3.48571,4.02143,3.56071,3.62273
10.10 0.00 2.40 10.10
-0.38
3.4075,2.3175,1.11,0.905,1.1925,1.2575,2.635,2.84,2.135,1.7825,2.51,3.1525,2.905,3.33,1.09,2.3825,4.28,5.5025,4.005,3.17,3.7425,1.575,0.535,0.9325,2.135,2.3475,2.6,3.6675,3.925,3.4975,4.9,6.6625,6.6175,6.8525,5.5125,2.7025,2.47,1.2125,0.6425,0.675,1.8025,3.12,0.5675,1.2575,2.465,2.74,3.4975,2.1975,2.005,1.075,1.1325,0.7625,0.84,0.5475,1.1275,1.4575,0.77,0.9825,1.9225,1.8025,2.135,2.275,1.5225,1.27,0.7325,0.85,1.7675,1.0625,2.125,3.8025,3.3525,2.785,2.8325,2.7575,4.245,6.2425,5.12,3.82,1.795,2.705,0.985,2.1775,2.7875,2.215,1.89,1.215,1.1125,1.535,1.87,1.51,1.595,1.8975,1.5325,2.1825,2.395,2.4475,2.6675,3.125,3.5225,3.76,3.68
10.10 0.00 2.44 10.10
-1.35
6.15542,5.63253,6.05301,4.7,4.61807,4.77229,2.36988,1.91446,0.555422,1.11566,3.70843,3.44699,1.86506,1.84699,0.921687,1.68313,2.00723,2.26386,3.06627,3.32892,3.71325,4.12651,4.14699,3.96867,3.91687,4.36386,4.9494,5.07349,4.96747,4.43012,2.88072,2.08795,2.38313,3.28795,1.97831,1.53253,1.74699,0.812048,0.542169,1.20361,1.82048,1.03855,0.721687,3.43735,3.56988,4.24578,3.71446,4.11687,0.804819,0.507229,1.96386,3.39639,2.71446,1.01687,1.3012,2.79157,1.97831,3,2.5494,2.49157,5.0506,3.51325,1.31566,1.43976,2.48193,3.79518,4.43133,6.69518,5.44217,2.48313,0.675904,2.01928,1.20482,2.45663,2.82892,1.61566,0.948193,0.708434,1.28554,0.921687,1.9,2.08313,1.31928,0.898795,1.43735,3.5506,2.80241,3.24217,5.69036,2.98795,1.86386,2.44819,2.00361,1.19639,1.67952,1.75663,1.63012,2.33373,2.76747,3.59639,3.58864
11.20 0.00 2.70 11.20
+0.15
1.17433,1.52989,3.15172,2.15134,0.398467,1.92835,1.84598,2.65939,2.83372,1.81916,2.34636,1.85249,0.755172,2.41494,2.74828,2.72912,2.9023,1.37893,2.44866,3.91648,6.06475,5.40307,1.85134,5.33027,3.64866,2.88544,2.18238,5.74483,4.89502,2.07625,2.87203,3.9046,3.98008,5.14483,4.9751,3.49119,2.22261,3.17854,3.30536,2.15594,2.72529,1.90345,3.02682,1.88314,2.67318,2.63755,2.10881,3.78084,2.77088,4.97931,2.3728,2.45747,1.50651,4.31379,6.39349,5.11149,4.7613,4.65517,1.83525,4.77931,3.18046,3.22414,1.75785,0.937548,4.04904,6.59119,3.66398,6.14176,6.22759,5.00996,2.73103,2.24176,1.90038,1.79655,3.2728,4.08084,4.46015,4.71686,2.46437,1.96092,0.875479,1.22299,3.71341,2.67471,2.2341,1.66552,2.66667,3.42031,1.84751,4.99349,2.61073,2.08314,1.51648,1.17318,1.50192,2.51533,3.90421,2.04061,1.55747,2.51494,3.73976
14.10 0.00 3.02 14.10

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter