Vindby trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
m/s
Max
m/s
Min
m/s
Avg
m/s
Område
m/s
-1.21
3.0,3.4,4.8,3.0,2.7,3.6,3.4,2.7,2.9,2.8,2.8,2.2
4.80 2.20 3.11 2.60
+2.19
0.8,1.0,0.6,1.0,1.9,1.1,1.8,1.8,2.5,2.5,3.1,3.0,1.6,1.5,2.7,3.5,2.7,3.2,3.5,3.8,3.4,2.8,4.3,3.3,3.0,3.4,4.8,3.0,2.7,3.6,3.4,2.7,2.9,2.8,2.8,2.2
4.80 0.60 2.63 4.20
+3.75
0.4,0.3,0.6,0.2,0.7,0.4,0.6,0.6,0.7,0.6,0.5,0.4,0.4,0.5,0.3,0.6,0.3,0.4,0.7,0.7,0.4,0.5,0.4,0.4,0.4,0.5,0.6,0.5,0.5,0.6,0.6,0.9,1.2,0.8,0.9,0.8,0.8,1.0,0.6,1.0,1.9,1.1,1.8,1.8,2.5,2.5,3.1,3.0,1.6,1.5,2.7,3.5,2.7,3.2,3.5,3.8,3.4,2.8,4.3,3.3,3.0,3.4,4.8,3.0,2.7,3.6,3.4,2.7,2.9,2.8,2.8,2.2
4.80 0.20 1.59 4.60
+1.66
2.1,2.1,1.4,2.1,1.7,2.3,1.2,1.4,1.6,1.2,1.3,1.5,1,1.7,1.7,1.7,1.5,1.4,1.1,1.1,0.9,0.8,1.1,0.8,0.7,0.5,0.5,1.7,0.6,0.6,0.7,0.8,0.4,0.5,0.8,0.3,0.4,0.8,0.7,0.6,0.7,0.7,0.7,0.7,0.9,0.6,0.5,0.7,0.6,0.6,0.6,0.4,0.6,0.7,0.7,0.5,0.5,0.5,0.4,0.3,0.3,0.7,0.7,1,0.5,0.5,0.5,0.5,0.6,0.4,0.5,0.4,0.4,0.3,0.6,0.2,0.7,0.4,0.6,0.6,0.7,0.6,0.5,0.4,0.4,0.5,0.3,0.6,0.3,0.4,0.7,0.7,0.4,0.5,0.4,0.4,0.4,0.5,0.6,0.5,0.5,0.6,0.6,0.9,1.2,0.8,0.9,0.8,0.8,1,0.6,1,1.9,1.1,1.8,1.8,2.5,2.5,3.1,3,1.6,1.5,2.7,3.5,2.7,3.2,3.5,3.8,3.4,2.8,4.3,3.3,3,3.4,4.8,3,2.7,3.6,3.4,2.7,2.9,2.8,2.8,2.2
4.80 0.20 1.24 4.60
-1.74
2.1,2.55,2.4,2.6,2.7,2.5,3.1,2.8,3.55,2.65,2.45,3.15,2.2,1.3,1.35,0.85,1.1,1.5,1.95,1.9,2.75,2.65,2.3,3.4,3.15,3,3.35,2.75,2.3,2.6,2,2.75,2.75,2.3,3.1,2.4,3.55,3.05,3,3.5,3.65,3.5,2.95,3.1,3.7,4.2,3.95,4.1,3.25,3.3,3.4,3.75,4.9,3.7,2.9,4.2,4.4,3.85,2.75,2.2,2.8,2.3,2.15,2.05,2.5,2.2,2.4,1.7,1.7,2.05,1.95,1.7,2.1,1.75,2,1.3,1.4,1.4,1.35,1.7,1.45,1.1,0.85,0.95,0.6,1.1,0.6,0.75,0.45,0.55,0.6,0.65,0.7,0.7,0.75,0.6,0.6,0.5,0.65,0.6,0.5,0.35,0.5,0.85,0.5,0.5,0.5,0.45,0.35,0.4,0.55,0.6,0.65,0.45,0.45,0.45,0.35,0.7,0.45,0.4,0.45,0.55,0.55,0.75,1,0.85,0.9,0.8,1.5,1.8,2.5,3.05,1.55,3.1,2.95,3.65,3.1,3.8,3.2,3.9,3.15,3.05,2.85,2.5
5.80 0.20 2.00 5.60
-4.32
5.5,5.76,6.6,5.74,5.38,5.52,6.04,6.46,4.74,4.7,4.62,5.3,5.64,5.46,5.24,5.64,5.1,4.62,5.62,4.08,5.08,5.26,4.78,4.26,4.88,4.52,3.86,4.46,4.4,3.8,4.56,3.58,3.44,3.36,3.22,2.88,2.64,2.44,1.66,1.9,2.34,2.28,1.16,1.56,1.2,1.92,1.86,0.98,1.14,1.22,2.46,2.72,2.48,1.78,1.5,1.1,1.36,1.96,2.52,2.58,3.02,2.8,2.44,1.1,1.42,2.26,2.68,3.12,2.96,2.24,2.68,2.64,3.22,3.48,3.18,3.8,3.82,3.38,4.14,3.64,3.92,2.48,2.2,2.28,1.96,1.96,1.8,1.74,1.32,1.6,1,0.84,0.62,0.56,0.68,0.68,0.56,0.58,0.48,0.6,0.46,0.44,0.6,0.44,0.5,0.44,0.56,0.92,1.06,1.94,2.38,3.34,3.36,3.5,2.92,2.2
9.10 0.00 2.85 9.10
-5.51
2.575,3.8625,4.425,4.9875,4.8125,4.175,5.7875,5.6625,5.9,6.1125,5.5375,5.7875,5.275,5.15,6.0125,5.8625,5.45,4.8875,5.75,6.2625,5.7625,5.0375,5.125,5.4,5.6625,6.05,9.4375,7.6125,7.2375,6.9,7.1625,6.4125,7.05,6.0375,5.9875,6.0875,5.6625,6.25,5.7,5.65,6.1125,4.85,4.4625,5.6625,5.2875,5.575,4.8125,5.2625,4.5375,5.2,4.4375,4.75,4.1,4.4,4.1375,3.9,3.3625,3.3,2.625,2.5375,1.6375,2.325,1.525,1.3,1.9625,1.2,1.125,2.2375,2.575,1.9,1.1625,1.55,2.4125,2.775,2.95,1.425,1.6125,2.775,3.0625,2.4125,2.6375,3.275,3.3,3.9875,3.425,3.925,3.3,2.325,2.2,1.85,1.7875,1.4625,1.0875,0.7625,0.5625,0.6875,0.5875,0.55,0.4875,0.475,0.5,0.475,0.575,0.8875,2.2125,2.8125,3.5,2.8875
11.20 0.00 3.82 11.20
+2.29
0.28,0.45,0.695,3,3.89,3.6,2.89,2.24,1.57,0.71,0.77,0.7,0.925,1.08,1.135,1.355,1.165,2.59,2.79,2.76,2.86,2.73,1.875,0.66,0.16,0.245,0.215,0.45,0.685,0.37,0.75,1.19,1.565,1.975,2.985,2.075,1.5,0.88,2.095,1.575,0.9,1.195,1.14,1.395,1.425,1.845,2.165,2.06,2.43,2.405,1.675,1.59,1.455,2.28,2.45,1.185,1.96,2.02,4.285,4.62,5.915,5.685,5.37,5.865,5.27,5.975,5.155,5.755,8.225,7.115,6.66,5.97,5.9,5.85,4.84,5.495,4.855,4.845,4.43,4.085,3.225,2.16,1.835,1.49,1.885,1.715,2.105,2.34,2.37,2.63,3.42,3.745,2.72,1.865,1.19,0.635,0.555,0.485,0.605,2.18,3.19375
11.20 0.00 2.55 11.20
+2.78
0.610714,0.721429,1.48571,1.10357,1.61071,1.2,0.714286,0.578571,0.510714,0.453571,0.796429,0.932143,0.660714,1.71786,3.62857,2.08571,1.11071,0.864286,1.49643,1.78214,1.54286,1.78571,1.82143,1.88214,2.95357,2.675,1.16786,0.192857,0.128571,0.25,0.475,0.296429,0.65,3.22143,3.76786,2.98571,1.75,1.06071,0.775,0.792857,1.09286,1.24643,1.18571,2.63571,2.78214,2.9,2.43929,0.860714,0.214286,0.171429,0.471429,0.55,0.646429,1.30357,1.75714,2.775,1.825,1.03214,1.99643,1.13214,1.14286,1.25714,1.41786,1.87143,2.18214,2.4,2.06786,1.6,1.41786,2.68571,1.40357,1.86429,3.79643,4.95357,5.86071,5.40357,5.68214,5.74286,5.15,7.51429,7.00357,6.36429,5.95357,5.56429,5.21786,4.95357,4.72857,4.10714,3.02857,1.91786,1.44286,2.07143,1.83571,2.13214,2.71786,3.41071,3.40714,1.96786,1.01786,0.610714,0.492857,1.11071,3.06667
11.20 0.00 2.16 11.20
+2.70
0.52,1.0875,2.305,1.855,0.34,0.1025,0.0975,0.2575,0.845,2.05,2.0825,1.0175,0.455,0.635,0.74,0.635,2.03,3.22,1.86,0.325,0.2775,0.885,0.7825,1.8975,2.1525,1.47,0.975,1.38,0.6825,0.635,1.3375,1.3575,1.25,0.73,0.505,0.5125,0.85,0.81,2.6125,2.435,0.9575,1.3025,1.7825,1.58,1.815,2.3675,2.735,0.8925,0.1225,0.2575,0.4025,0.78,3.605,3.135,1.74,0.69,0.84,1.14,1.33,2.755,2.86,2.05,0.39,0.21,0.57,0.615,1.45,2.5475,1.6675,1.5375,1.1725,1.2,1.4725,2.0775,2.2525,1.93,1.5125,2.3775,1.5125,3.565,5.2675,5.5725,5.5925,5.5175,7.2,6.7125,5.9375,5.3475,5.095,4.5775,3.465,1.865,1.82,1.96,2.365,3.1225,3.035,1.39,0.575,0.5825,2.85312
11.20 0.00 1.87 11.20
+0.97
2.11461,3.90337,0.948315,0.625843,2.94382,0.855056,1.04157,3.62135,1.60674,0.311236,1.5618,1.43034,0.360674,1.19888,3.19213,0.857303,1.18876,2.3427,0.939326,1.34944,3.75281,1.55169,0.246067,1.41348,0.569663,0.626966,1.51798,0.989888,0.749438,0.705618,0.708989,0.624719,1.04719,2.86966,1.79213,2.05281,3.4236,2.52697,0.639326,2.14157,1.91573,1.12921,1.79551,2.74607,0.578652,0.975281,3.94944,1.09101,0.731461,1.77079,1.13596,0.780899,1.69326,1.65056,0.559551,0.896629,1.83483,0.094382,0.402247,2.05506,0.647191,0.677528,2.16404,1.32247,0.560674,1.5809,1.5,1.06854,0.975281,1.17303,0.562921,0.776404,2.40225,1.22247,1.74719,2.32697,0.774157,0.323596,2.53708,1.76067,0.935955,2.00112,2.2191,0.310112,0.87191,2.07191,1.33258,1.43483,2.21461,1.90562,2.53933,5.50674,5.83483,6.61685,5.30112,3.91685,1.71461,2.48764,2.51236,0.64382,3.025
11.20 0.00 1.69 11.20
-1.20
2.91591,2.75606,2.92917,2.16629,1.6572,2.4178,2.37121,2.30947,2.05871,2.0947,3.03068,4.3303,4.8322,4.75189,2.25114,3.6625,2.6678,2.06061,1.97462,1.86061,1.37614,2.05758,1.78106,2.47879,2.52273,2.10644,3.14205,2.46402,3.15227,2.48977,2.48523,3.05682,2.26818,1.79659,2.10985,2.84053,2.8572,2.59848,2.52955,1.75152,1.73561,2.42576,2.43826,1.39167,1.72992,2.99015,2.99318,2.60265,2.26288,3.03826,2.53258,5.35492,4.13902,3.39621,2.05038,1.73144,1.86061,1.72424,1.30682,1.52727,1.96136,1.54924,2.70644,2.45265,1.92538,2.05227,2.11402,1.67348,1.44848,1.70568,1.10379,1.74848,1.66061,2.08106,0.723485,1.07765,0.714015,1.53523,2.41098,1.7697,1.61174,1.41439,1.97462,1.24583,1.35606,0.972727,1.00644,1.43106,1.13977,1.08598,1.02424,1.66818,1.06212,1.73523,1.40492,1.5303,1.89318,5.33598,4.6803,2.14129,1.35269
11.20 0.00 2.22 11.20

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter