Vindby trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
m/s
Max
m/s
Min
m/s
Avg
m/s
Område
m/s
-0.71
2.4,2.4,2.3,1.7,1.7,1.7,1.7,2.3,1.5,1.9,1.6,1.7
2.40 1.50 1.91 0.90
-0.10
2.2,1.7,2.2,2.1,2.1,1.9,1.8,2.0,2.2,2.4,1.3,1.3,1.4,1.4,1.8,2.2,1.9,2.0,1.8,2.0,1.9,2.0,2.2,2.1,2.4,2.4,2.3,1.7,1.7,1.7,1.7,2.3,1.5,1.9,1.6,1.7
2.40 1.30 1.91 1.10
+0.36
1.3,1.9,1.4,1.3,1.8,2.2,1.8,1.5,1.5,2.2,1.5,1.9,2.0,1.4,1.9,2.3,2.1,1.7,1.8,1.5,1.6,1.4,1.6,1.3,0.9,1.3,1.0,1.5,1.2,1.3,1.3,1.4,1.5,1.9,1.7,1.7,2.2,1.7,2.2,2.1,2.1,1.9,1.8,2.0,2.2,2.4,1.3,1.3,1.4,1.4,1.8,2.2,1.9,2.0,1.8,2.0,1.9,2.0,2.2,2.1,2.4,2.4,2.3,1.7,1.7,1.7,1.7,2.3,1.5,1.9,1.6,1.7
2.40 0.90 1.76 1.50
+0.26
1.8,1.9,1.9,2.4,1.2,1.8,1.3,1.5,1.6,1.2,1,0.8,1.5,1.3,1,1.1,1,1.3,1.2,1.6,0.8,0.7,1.3,0.5,0.4,0.9,1.1,1,1.2,1.4,2.4,2.4,1.8,4.3,2.8,2.9,3.2,1.5,2.5,2.3,2.2,1.7,2,2,2,1.8,2.4,2.6,2.3,2.6,2,1.7,2.2,1.8,1.8,2.3,1.5,2.3,2.2,1.7,1.7,1.6,2.7,2.5,1.8,2.5,2.5,2.4,1.9,2,1.8,1.3,1.3,1.9,1.4,1.3,1.8,2.2,1.8,1.5,1.5,2.2,1.5,1.9,2,1.4,1.9,2.3,2.1,1.7,1.8,1.5,1.6,1.4,1.6,1.3,0.9,1.3,1,1.5,1.2,1.3,1.3,1.4,1.5,1.9,1.7,1.7,2.2,1.7,2.2,2.1,2.1,1.9,1.8,2,2.2,2.4,1.3,1.3,1.4,1.4,1.8,2.2,1.9,2,1.8,2,1.9,2,2.2,2.1,2.4,2.4,2.3,1.7,1.7,1.7,1.7,2.3,1.5,1.9,1.6,1.7
4.30 0.40 1.78 3.90
-0.12
0.95,0.8,0.7,0.5,1.1,1.1,2.9,1.3,1.65,1.4,1.7,1.95,1.15,1.5,1.85,1.4,1.05,1.6,1,1.5,1.65,1.8,1.9,2.55,3.3,3.65,4.1,4.05,3.4,2.7,3.1,2.85,3.4,3.85,1.95,1.8,2,2.3,2.05,2.1,2.65,2.2,1.7,1.45,1.5,1.4,2.5,1.55,1.6,1.5,1.7,2.1,1.45,1.65,1.8,1.5,1.65,1.9,1.65,2.55,2.05,2.8,2.5,2.3,2.6,2.05,2.1,1.9,2.35,2.15,1.95,2.1,1.85,2.15,1.5,1.4,1.4,0.9,1.4,1.05,1.15,1.4,0.75,0.9,0.65,1.05,1.3,2.4,3.05,2.85,2.35,2.4,1.95,2,1.9,2.5,2.45,1.85,2,2.05,1.9,1.95,1.65,2.6,2.15,2.45,1.95,1.55,1.6,1.35,2,1.65,1.85,1.7,1.7,2.1,1.9,1.65,1.5,1.45,1.1,1.25,1.25,1.35,1.7,1.7,1.95,2.15,2,1.9,2.3,1.3,1.4,2,1.95,1.9,1.95,2.15,2.4,2,1.7,2,1.7,1.65
4.90 0.40 1.89 4.50
+0.20
0.38,0.58,0.68,0.62,0.82,0.46,0.52,0.12,0.38,0.34,0.28,0.1,0.34,0.68,0.88,1.9,1.92,2.1,2.04,2.18,3,2.98,3.92,3.9,3.64,4.46,4.06,3.58,4.04,4.06,3.48,4.22,4.08,3.16,2.96,3.3,3.12,2.7,2.84,1.96,1.56,2.14,2.02,1.78,1.02,0.46,0.3,0.28,0.54,0.38,0.6,0.44,0.38,0.34,0.46,0.8,0.72,0.66,0.68,1,1.92,1.66,1.5,1.64,1.28,1.44,1.9,3.38,4.02,2.92,3.36,2.18,2.12,2.32,1.88,1.42,1.88,1.66,1.78,1.62,1.8,2.12,2.54,2.36,2.06,2.12,1.96,1.64,1.22,1.14,1.12,0.78,1.84,2.94,2.14,2.16,2.16,1.94,1.98,2.34,1.66,1.72,1.7,1.9,1.74,1.3,1.26,1.64,2.06,2.06,1.44,1.98,2.12,1.96,1.8,1.7
5.90 0.00 1.83 5.90
-1.45
1.975,1.9125,1.8375,1.1375,1.4875,1.05,1.7875,2.3625,3.1,3.425,3.25,3.5875,3.2,3.675,4.1125,4.6875,5.1875,5.3375,4.8875,5.5625,4.9875,4.7375,3.95,3.775,3.2625,3.475,3.9125,3.15,2.9375,1.9625,1.9875,1.9375,0.9375,0.9375,0.5875,0.5875,0.45,0.6375,0.7375,0.6,0.1875,0.3375,0.35,0.15,0.75,1.475,1.8875,2.2125,2.55,3.2625,3.8625,3.825,4.2375,3.875,3.7375,4.0375,3.75,3.0375,3.2375,2.7,2.35,1.5375,2.25,1.475,0.475,0.2375,0.5,0.5,0.4125,0.4,0.65,0.625,0.7375,1.6,1.675,1.475,1.2875,1.975,3.775,3.0125,2.75,2.1125,2,1.7375,1.725,1.6,1.9375,2.4125,2.1625,2.1375,1.725,1.1875,1.05,1.35,2.6625,2.0875,2.0875,2.025,2.025,1.65,1.8375,1.625,1.2375,1.875,1.875,1.8125,2.125,1.7625
6.70 0.00 2.20 6.70
+0.51
0.51,0.585,0.5,1.05,2.25,2.79,3.19,3.415,3.04,2.97,2.085,1.29,0.78,0.74,0.615,0.75,0.52,0.91,0.855,1.305,2.1,2.565,3.025,2.745,2.765,2.105,0.67,0.25,0.455,0.28,0.35,0.56,1.19,2.525,3.375,3.815,4.585,4.54,3.81,3.95,2.12,1.045,0.71,0.245,0.095,0.155,0.925,2.765,3.69,3.585,4.13,4.795,4.635,4.92,3.835,2.56,2.565,2.12,1.76,1.21,2.21,3.36,3.375,4.33,5.2,5.185,4.235,3.445,3.5,2.08,1.345,0.65,0.565,0.48,0.275,0.95,2.06,3.45,3.935,3.95,3.375,2.655,1.875,0.515,0.49,0.495,0.765,1.68,2,3.12,1.935,1.735,2.205,1.945,1.065,2.27,2.105,1.745,1.485,1.885,1.94375
8.60 0.00 2.13 8.60
+0.18
0.721429,0.7,2.48929,3.40714,4.71071,5.69643,4.5,3.33214,0.939286,0.460714,0.428571,0.346429,0.717857,2.55,3.49286,3.375,2.73929,2.50357,1.85714,0.8,0.703571,0.325,0.671429,1.36071,3.075,3.20714,2.47143,3.30357,2.86071,1.71786,0.664286,0.514286,0.525,1.325,2.61429,3.175,3.28929,2.95714,1.92143,1.00357,0.710714,0.567857,0.639286,0.9,1.08929,2.07143,2.75714,2.82857,2.70357,1.18929,0.321429,0.367857,0.328571,0.617857,2.04643,3.32857,4.15,4.56429,3.93571,2.81429,1.05357,0.614286,0.135714,0.332143,1.81786,3.70714,3.76429,4.69643,4.76429,4.31786,2.78929,2.30357,1.82143,1.375,3.01071,3.44643,4.7,5.23214,4.03929,3.46429,2.17143,1.05357,0.571429,0.439286,0.478571,2.2,3.81071,3.85714,3.28929,2.1,0.7,0.442857,0.732143,1.56786,3.02143,1.93929,1.85,2.06429,1.44643,2.11071,1.82857,1.63571,1.9
8.60 0.00 2.14 8.60
-1.81
2.1675,3.1925,5.425,6.9325,6.68,4.075,3.125,4.31,4.8725,5.6025,6.5625,6.7675,4.8075,2.2825,0.985,0.315,1.3725,1.66,2.5775,3.695,1.8375,1.355,0.6125,3.07,4.5,5.5175,3.6825,1.95,0.8775,0.665,2.22,3.795,5.555,4.2375,1.7675,0.53,0.4575,0.7575,2.97,3.38,2.7125,2.195,0.78,0.5175,0.63,1.9275,3.3075,2.525,3.3675,1.5225,0.5525,0.5275,1.84,3.085,3.165,2.3975,0.9625,0.6275,0.67,0.93,1.8525,2.85,2.6875,1.1525,0.365,0.3025,1.075,3.11,4.3425,4.125,2.7825,0.6775,0.16,0.72,3.38,4.0325,4.6925,4.155,2.5,1.8375,1.9575,3.4275,4.8425,4.6025,3.3475,1.5525,0.6,0.325,1.775,3.8125,3.56,2.0625,0.425,0.8025,2.0375,2.3225,1.9675,1.49,2.1775,1.645,1.89375
10.30 0.00 2.52 10.30
+0.60
2.53218,2.65402,1.7977,0.917241,1.42644,2.26552,0.388506,1.5954,2.63563,1.23103,1.85057,2.51724,1.57471,0.943678,2.16552,1.68736,0.497701,1.36667,3.22184,1.74713,1.41034,0.733333,1.75862,2.53908,1.65747,2.18851,2.60345,1.94713,2.17126,2.44253,1.43563,0.750575,2.27701,1.91034,0.408046,2.26897,4.22299,2.98391,2.51954,4.00805,2.31609,1.49885,4.19425,3.65862,0.662069,3.75977,5.20805,2.15517,1.64713,4.67586,2.52414,0.990805,4.67126,3.47011,2.2,5.4092,5.96207,3.64368,5.21149,6.67701,2.81724,0.566667,1.91954,2.92414,1.03793,4.06897,4.23563,0.797701,2.47586,4.89195,1.09195,0.913793,3.21034,1.82414,0.574713,2.53793,2.86437,0.832184,1.75977,3.0092,0.91954,0.791954,2.41839,1.52414,0.43908,3.25172,3.62299,0.413793,2.44023,4.52069,2.62414,2.42184,4.64828,2.26552,0.544828,3.38391,1.73448,1.17586,2.24138,1.79885,1.76613
10.30 0.00 2.35 10.30
-0.46
2.62901,2.95115,1.42023,1.4229,2.33244,2.52519,3.33473,1.70344,2.88015,1.12786,3.59313,3.44924,2.13817,2.98397,3.03435,3.63779,2.13969,1.80878,1.07939,3.0874,4.40725,4.39924,3.89847,3.45038,6.27214,3.80954,2.63893,2.02901,1.31069,2.06412,2.83168,2.72939,3.07672,2.46603,3.00305,2.11832,1.97405,1.94427,2.32405,2.01031,2.37595,2.60496,4.33931,4.51756,4.53817,4.0855,1.94122,1.46145,1.54733,3.15038,1.81908,2.05305,3.00076,1.63664,1.34313,2.21069,1.67366,1.69542,2.03702,2.31145,2.18779,2.30191,1.83626,1.65496,3.33511,3.93015,3.27061,2.12481,1.43092,1.6126,2.06718,1.60878,1.34046,1.67557,1.77939,2.26374,2.14962,1.70191,1.82863,3.04695,2.71145,2.60496,3.27786,2.93359,3.41641,4.67786,5.22519,1.77176,2.90458,2.68664,1.87328,1.62061,1.85305,1.76489,1.47748,2.47786,3.02824,3.20534,1.90725,1.62557,1.79136
14.70 0.00 2.54 14.70

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter