Temperatur trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
°C
Max
°C
Min
°C
Avg
°C
Område
°C
-0.24
18.8,18.8,18.8,18.8,18.7,18.7,18.6,18.6,18.6,18.6,18.6,18.7
18.80 18.60 18.69 0.20
+3.11
15.6,15.6,15.6,15.6,15.8,16.0,16.3,17.0,17.7,18.1,18.4,18.4,18.4,18.6,18.8,18.8,18.9,18.9,18.9,18.9,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,18.7,18.7,18.6,18.6,18.6,18.6,18.6,18.7
18.90 15.60 18.06 3.30
+4.52
15.6,15.7,15.6,15.7,15.7,15.7,15.7,15.7,15.6,15.5,15.5,15.4,15.4,15.4,15.4,15.4,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.5,15.4,15.4,15.5,15.5,15.4,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.8,16.0,16.3,17.0,17.7,18.1,18.4,18.4,18.4,18.6,18.8,18.8,18.9,18.9,18.9,18.9,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,18.7,18.7,18.6,18.6,18.6,18.6,18.6,18.7
18.90 15.40 16.79 3.50
-1.23
20.6,20.7,20.4,20.4,20.4,20.6,20.6,20.6,20.7,20.8,20.7,20.7,20.6,20.5,20.3,20,19.6,19.3,19.1,18.8,18.6,18.4,18.1,17.9,17.7,17.5,17.3,17.2,17.1,16.9,16.9,16.8,16.7,16.6,16.5,16.4,16.2,16.1,16,16,15.9,15.9,15.8,15.7,15.7,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.6,15.7,15.7,15.8,15.7,15.7,15.7,15.6,15.6,15.5,15.5,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.6,15.7,15.6,15.7,15.7,15.7,15.7,15.7,15.6,15.5,15.5,15.4,15.4,15.4,15.4,15.4,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.5,15.5,15.4,15.4,15.5,15.5,15.4,15.5,15.6,15.6,15.6,15.6,15.8,16,16.3,17,17.7,18.1,18.4,18.4,18.4,18.6,18.8,18.8,18.9,18.9,18.9,18.9,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,18.7,18.7,18.6,18.6,18.6,18.6,18.6,18.7
20.80 15.40 17.05 5.40
-1.27
16.5,16.6,16.6,16.6,16.6,16.6,16.6,16.6,16.5,16.4,16.3,16.3,16.3,16.2,16.05,16.05,16.15,16.4,16.65,16.85,17.05,17.2,17.5,18,18.25,18.4,18,17.65,17.5,17.55,17.8,18,18.15,18.2,18.25,18.25,18.25,18.45,19.2,20.15,20.3,20.25,20.4,20.55,20.4,20.2,20.15,20.1,20.15,20.5,20.35,20.2,20.35,20.6,20.5,20,19.65,19.55,19.9,20,20.1,19.85,19.6,19.8,19.75,19.55,19.35,19.65,19.65,20,20.4,20.6,20.65,20.4,20.5,20.6,20.75,20.7,20.55,20.15,19.45,18.95,18.5,18,17.6,17.25,17,16.85,16.65,16.45,16.15,16,15.9,15.75,15.65,15.6,15.55,15.5,15.5,15.5,15.65,15.75,15.7,15.65,15.55,15.5,15.6,15.6,15.65,15.65,15.7,15.7,15.55,15.45,15.4,15.4,15.5,15.5,15.5,15.5,15.6,15.6,15.5,15.4,15.5,15.45,15.6,15.6,15.9,16.65,17.9,18.4,18.5,18.8,18.9,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.7,18.6,18.6,18.65
20.80 15.40 17.78 5.40
+0.61
17,16.9,16.68,16.48,16.26,16.28,16.2,16.18,16.1,16.14,16.28,16.52,16.96,17.08,17.04,17.14,17.22,17.56,18.5,18.14,18.14,17.92,18.44,17.72,17.72,17.92,18.14,18.12,18.54,18.44,18.28,18.3,17.66,17.74,17.42,17.22,17.06,17.12,17.24,17.6,17.64,17.6,17.5,17.32,17,16.88,16.56,16.18,15.94,15.98,16.74,16.92,16.9,16.54,16.38,16.18,16.22,16.44,16.6,16.6,16.58,16.38,16.28,16.08,16.34,16.9,17.46,18.28,17.76,17.64,18.1,18.24,18.46,20.08,20.38,20.34,20.1,20.4,20.32,20.34,19.64,20.04,19.74,19.68,19.52,20.1,20.58,20.52,20.7,19.94,18.6,17.52,16.88,16.36,15.92,15.64,15.52,15.56,15.72,15.54,15.6,15.68,15.6,15.4,15.5,15.54,15.52,15.46,15.64,17.02,18.52,18.88,18.84,18.76,18.6,18.7
20.80 15.40 17.47 5.40
+0.55
17.95,17.975,18.0125,17.7625,17.35,17.125,17.925,18.1625,18.25,18.0125,18.125,17.7,17.175,16.8125,17.2625,17.2625,16.7875,16.1125,15.9375,15.6875,15.6875,15.875,16.15,16.5,16.925,17.2875,17.475,17.4375,17.3,17.2875,17.1375,17.1125,17.1125,17.1,17.075,17,16.975,16.7125,16.3625,16.25,16.1875,16.1125,16.275,16.725,17.075,17.1,17.2875,18.3125,18.15,18.075,17.95,17.775,18.1125,18.2875,18.425,18.3125,17.7125,17.4625,17.125,17.1375,17.475,17.625,17.5125,17.1625,16.825,16.3,15.925,16.6,16.925,16.5375,16.25,16.2875,16.575,16.6,16.375,16.15,16.5125,17.4375,18.075,17.7125,18.2125,19.0125,20.375,20.2125,20.3,20.3625,19.775,19.8375,19.575,20.1625,20.5375,20.5375,18.725,17.175,16.3125,15.725,15.5125,15.6875,15.5625,15.675,15.45,15.5,15.525,15.5375,17.2125,18.775,18.825,18.6375
20.80 15.40 17.36 5.40
+3.75
11.155,10.835,15.045,17.875,18.35,18.255,18.325,17.5,16.18,13.4,11.225,10.645,11.17,11.65,11.915,11.645,14.14,18.345,19.825,20.355,19.66,19.065,17.67,13.515,11.74,11.195,10.22,9.475,9.03,9.755,10.5,15.985,20.76,22.66,21.99,22.55,19.535,15.445,14.05,13.785,14.285,14.65,14.62,14.515,15.325,16.61,17.75,18.7,20.12,20.395,19.84,18.93,19.13,19.675,19.745,18.73,18.49,17.955,17.97,17.32,18.08,18.11,17.305,17.18,16.355,15.73,16.1,16.995,17.425,17.23,17.11,17.05,16.765,16.23,16.26,17.055,17.855,18.055,17.975,18.39,17.51,17.255,17.515,16.655,16.395,16.5,16.465,16.33,17.245,17.935,19.815,20.29,19.775,20.18,19.19,16.2,15.585,15.57,15.505,17.515,18.7312
23.50 8.60 16.56 14.90
+3.02
15.3214,15.825,17.5393,17.8893,19.0714,19.2393,17.8571,17.05,17.0143,15.8464,15.2821,15.8357,16.9179,16.7536,15.4214,14.475,14.7929,13.6643,12.6964,11.6571,10.8964,10.55,14.0964,18.4036,18.3643,17.5964,15.3429,12.1857,11.0429,11.4607,12.275,10.7893,13.9464,17.9786,18.3536,18.2393,16.9536,14.1071,11.075,10.8643,11.6357,11.8321,13.4429,18.6607,20.2464,19.7,18.675,14.4571,11.7071,10.5429,9.49286,9.37143,10.2536,17.1214,22.0107,22.2536,21.5607,16.2857,13.9964,14.0143,14.6143,14.5571,15.125,16.8107,18.3679,20.025,20.2357,19.0929,19.1286,19.8714,18.8179,18.2857,17.9643,17.4929,18.1321,17.3643,16.9893,15.7929,16.2643,17.35,17.2214,17.1,16.8321,16.1964,16.7429,17.8071,17.95,18.3179,17.3857,17.4857,16.6464,16.575,16.4036,16.3821,17.8036,19.6357,20.1214,20.0357,18.4893,15.7036,15.5536,16.0071,18.7458
23.50 8.60 16.16 14.90
-0.03
10.62,16.0525,22.1375,22.6475,17.48,13.3175,11.655,11.2525,17.2625,23.4625,23.93,18.8325,14.7475,13.13,12.8225,15.625,23.065,26.0375,22.6,16.7225,14.8475,14.95,15.385,21.6225,22.695,19.6175,15.575,15.5675,15.41,15.44,17.34,18.4775,19.115,17.6025,17.09,15.7775,15.475,16.825,16.24,14.7075,14.5575,13.0375,11.6125,10.565,13.8325,18.655,17.6425,14.5875,11.34,11.55,11.5475,13.6425,18.2,18.2625,16.585,11.85,10.98,11.79,13.41,19.43,19.9175,17.9425,12.29,10.54,9.2175,10.45,19.275,22.405,20.45,14.455,14.1125,14.62,15.1025,17.38,19.63,19.9825,19.0325,19.725,18.48,17.9225,17.7625,17.565,16.6725,15.98,17.285,17.15,16.825,16.31,17.585,18.04,17.8075,17.3825,16.515,16.45,16.91,19.105,19.97,19.4275,15.76,15.5375,18.3625
26.80 8.60 16.57 18.20
+0.75
16.473,21.6708,15.1303,13.0292,20.4382,17.2742,14.7225,19.264,17.1202,12.4753,15.8629,19.0191,15.3427,16.0067,19.0135,14.6483,13.0629,18.2348,15.8562,14.8124,18.2225,15.1112,9.51461,16.1685,16.5022,13.5258,15.8056,16.1427,13.8674,13.8225,15.1933,13.5708,12.5506,15.7404,15.1843,12.6831,19.1056,18.6404,11.6685,14.9191,18.0034,15.2764,16.8933,23.1775,15.0146,13.4978,21.0596,15.7764,11.5528,20.7213,16.7258,12.6247,17.464,18.9978,12.1404,14.0461,22.0022,13.4899,13.3629,23.4955,16.1067,13.1742,23.0281,20.2416,14.764,19.8539,19.1438,15.5191,16.3933,18.809,16.8427,15.9326,15.6079,13.5865,11.1416,17.6753,13.6202,11.4607,16.673,15.9337,11.2843,16.1382,18.2225,10.6865,12.7348,21.5697,14.3663,15.2034,19.3281,19.3955,18.2629,17.6157,16.4022,17.1382,16.8753,17.8539,16.8225,17.2596,19.9449,15.7517,18.6607
26.80 8.40 16.22 18.40
-1.31
20.0284,20.5519,20.5106,20.0295,18.65,16.5102,17.6409,19.3818,19.1773,15.4231,16.3701,15.2795,14.8792,15.0136,15.3375,15.0602,15.7117,17.6705,19.8879,18.9875,17.6818,18.2477,16.9405,16.3015,16.4648,19.3557,19.9299,16.7583,16.0265,14.7307,14.0424,14.7038,14.0008,14.3489,16.0034,17.7341,16.772,14.7098,14.3947,16.483,15.7189,18.1436,16.0023,14.6705,16.0114,17.6398,17.0909,17.4015,15.4898,14.1712,15.933,13.4042,12.3235,12.5231,13.4121,15.8186,18.3367,16.0439,17.7951,19.0492,17.2879,17.6254,18.9015,21.0095,18.7621,17.3102,16.9871,16.4652,17.0864,15.964,16.7307,16.3496,16.0405,15.8125,14.2277,15.1826,14.2985,13.9549,15.6061,15.0602,16.6242,17.2996,16.3549,16.8117,16.3447,16.5034,17.5072,18.6379,17.9917,16.4909,16.7114,13.5924,13.8379,14.2527,14.553,17.0023,18.5273,17.2583,17.3068,17.8913,16.5226
27.10 7.90 16.57 19.20

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter