Temperatur trender
Loading…

Skapar grafer och tabeller...
Trend
°C
Max
°C
Min
°C
Avg
°C
Område
°C
-1.98
17.4,17.2,17.0,16.7,16.6,16.4,16.3,16.2,16.1,15.9,15.6,15.5
17.40 15.50 16.41 1.90
-4.86
20.7,20.4,20.1,19.8,19.6,19.4,19.4,19.3,19.2,19.2,19.1,19.1,19.0,19.0,18.9,18.7,18.4,18.2,18.0,17.9,17.8,17.8,17.8,17.6,17.4,17.2,17.0,16.7,16.6,16.4,16.3,16.2,16.1,15.9,15.6,15.5
20.70 15.50 18.09 5.20
-5.46
20.7,20.9,21.1,21.0,21.1,21.1,20.9,20.7,20.6,20.6,20.7,20.7,20.9,21.3,21.2,21.0,20.9,20.9,21.0,21.1,21.0,20.9,20.9,21.1,21.0,21.0,21.1,21.0,20.9,21.0,21.0,21.0,20.9,20.7,20.5,20.6,20.7,20.4,20.1,19.8,19.6,19.4,19.4,19.3,19.2,19.2,19.1,19.1,19.0,19.0,18.9,18.7,18.4,18.2,18.0,17.9,17.8,17.8,17.8,17.6,17.4,17.2,17.0,16.7,16.6,16.4,16.3,16.2,16.1,15.9,15.6,15.5
21.30 15.50 19.50 5.80
-2.29
18.4,18.6,18.7,18.9,18.7,18.6,18.6,18.7,18.9,19.2,19.7,20.1,20,19.9,19.8,20.1,20.3,20.3,20.4,20.3,20.1,20.3,20.7,21.2,21,20.6,20.4,20.9,21.4,21.3,20.8,20.7,21.1,21.4,21.4,21.5,21.3,21.2,21.1,21,20.7,20.9,20.8,20.4,20.3,20.2,20.2,20.5,20.6,20.8,20.9,20.9,20.9,20.9,20.9,20.9,20.8,20.6,20.6,20.7,20.8,20.9,20.9,20.9,20.7,20.7,20.6,20.6,20.6,20.5,20.3,20.3,20.7,20.9,21.1,21,21.1,21.1,20.9,20.7,20.6,20.6,20.7,20.7,20.9,21.3,21.2,21,20.9,20.9,21,21.1,21,20.9,20.9,21.1,21,21,21.1,21,20.9,21,21,21,20.9,20.7,20.5,20.6,20.7,20.4,20.1,19.8,19.6,19.4,19.4,19.3,19.2,19.2,19.1,19.1,19,19,18.9,18.7,18.4,18.2,18,17.9,17.8,17.8,17.8,17.6,17.4,17.2,17,16.7,16.6,16.4,16.3,16.2,16.1,15.9,15.6,15.5
21.50 15.50 19.95 6.00
+8.01
15.95,15.7,15.4,15,14.75,14.55,14.4,14.2,13.95,13.8,13.65,13.55,13.5,13.55,13.8,14.05,14.2,14.2,14.3,14.25,14.15,14.1,14.1,14,13.9,13.75,13.55,13.25,13.05,12.85,12.7,12.7,12.9,13,13.25,13.45,13.75,13.85,14,14.1,14.15,14.2,14.3,14.35,14.5,14.65,14.75,14.8,14.9,14.9,14.9,14.9,14.9,14.9,14.9,14.95,15.15,15.45,15.5,15.6,15.9,16.25,16.5,16.5,16.5,16.7,17.15,17.5,17.7,18,18.15,18.2,18.5,18.8,18.65,18.65,19.05,19.9,19.95,19.95,20.3,20.35,20.2,20.95,20.8,20.65,21.35,20.75,21.25,21.45,21.25,21.05,20.8,20.6,20.25,20.35,20.7,20.9,20.9,20.9,20.7,20.65,20.85,20.9,20.7,20.6,20.55,20.3,20.8,21.05,21.1,20.8,20.6,20.7,21.1,21.1,20.9,21.05,20.95,21,21,21.05,20.95,21,20.8,20.55,20.55,19.95,19.5,19.35,19.2,19.1,19,18.8,18.3,17.95,17.8,17.7,17.3,16.85,16.5,16.25,16,15.55
21.50 12.70 17.33 8.80
+2.19
15.56,15.56,15.44,15.5,15.6,15.64,15.7,15.84,15.9,15.96,16.06,16,16,16.24,16.44,16.44,16.34,16.24,16.38,16.6,16.86,17.02,17.3,17.48,17.5,17.42,17.52,17.56,17.94,18.06,18.22,18.74,19.2,19.68,20.2,20.5,21.02,21.5,21.32,21.04,21.22,20.72,21.02,21.34,21.46,21.86,21.12,21.1,19.76,19.18,18.7,17.9,18.34,17.8,17.2,16.88,16.62,16.14,15.46,14.7,14.24,13.76,13.52,13.86,14.22,14.22,14.08,13.86,13.34,12.82,12.82,13.3,13.84,14.1,14.26,14.54,14.8,14.9,14.9,14.92,15.34,15.7,16.4,16.58,17.38,18.02,18.42,18.7,19.58,20.08,20.36,20.82,21.06,21.36,20.9,20.32,20.82,20.82,20.78,20.7,20.48,21.04,20.7,21.02,20.98,20.98,21,20.74,20.12,19.3,19.02,18.24,17.68,16.78,16.02,15.5
22.00 12.70 17.67 9.30
+0.91
17.4125,17.3,17.2625,17.2,16.725,16.7375,16.325,15.575,15.3,15.025,14.9,14.5375,14.6125,15.0125,15.5125,16.4,17.1875,17.95,18.675,19.6,20.0875,20.8,21.15,21.0875,20.8125,21.0625,20.9375,21.1875,21.35,21.2875,21.375,20.7125,20.1125,18.6375,17.4375,16.35,15.5625,15.4625,15.5625,15.65,15.7875,15.9,16.05,16,16.2375,16.4625,16.3,16.3625,16.7375,17.05,17.4375,17.4625,17.5,17.75,18.075,18.5625,19.3125,20.175,20.7,21.55,21.05,21.1,20.9,21.4,21.6375,21.1125,19.5125,18.7875,18.0875,17.7375,16.975,16.4875,15.5125,14.475,13.7375,13.725,14.2375,14.0875,13.6125,12.825,13.15,13.925,14.25,14.675,14.9,14.9125,15.425,16.2875,16.9625,18.0125,18.65,19.7125,20.45,20.8875,21.25,20.5,20.85,20.775,20.5375,20.9375,20.875,20.975,21,20.4625,19.2875,18.5125,17.4125,16.075
22.00 12.70 17.83 9.30
-0.17
14.365,13.17,12.93,11.995,12.02,14.545,17.075,18.91,20.6,22.28,21.43,22.48,23.39,18.72,15.805,15.635,15.685,15.195,15.06,16.695,20.655,23.66,24.21,23.815,23.875,23.845,23.195,20.575,16.295,14.815,14.165,13.635,13.37,14.26,19.99,23.5,23.745,24.58,24.38,24.125,23.645,22.16,18.005,15.74,15.575,15.705,16.455,17.12,18.25,21.27,22.34,21.315,20.605,19.15,18.345,18.39,18.145,17.485,17.21,16.63,15.45,14.835,14.815,16.365,18.335,20.18,21.05,20.96,21.225,21.155,19.355,16.4,15.53,15.785,16.015,16.375,16.555,17.345,17.64,18.625,20.46,21.25,21.175,20.815,18.485,17.035,15.01,13.86,13.81,13.245,14.47,15.045,16.63,18.785,20.655,20.825,20.695,20.935,20.635,18.45,16.23
25.10 10.90 18.37 14.20
+1.55
13.1357,11.8071,10.7679,12.5071,19.5214,23.1107,18.2393,17.0714,18.0036,17.7036,17.4214,17.65,17.1429,16.5964,17.75,19.6964,20.0643,19.0071,18.85,18.6857,16.8143,15.525,15.3571,14.7607,15.0607,16.8786,19.6821,20.6893,20.3786,20.2429,16.9321,13.6964,13.0143,11.7857,13.5107,17.0214,19.6357,21.9214,21.5929,23.2143,19,15.5964,15.7,15.1321,15.8357,20.5929,24.1214,23.8107,23.95,23.4429,20.4571,15.5536,14.2857,13.6357,13.5964,19.9286,23.5464,24.35,24.3393,23.8679,21.9321,16.9429,15.5107,15.7536,16.9929,18.3036,22.0929,21.4679,20.35,18.5357,18.3643,17.8929,17.2357,16.3607,15.075,14.8679,17.1643,19.825,20.9929,21.1321,21.0964,18.1357,15.5536,15.8536,16.2286,16.5857,17.45,18.4107,20.7393,21.0893,20.7,17.875,15.475,13.9429,13.2929,14.4536,15.5643,18.35,20.7929,20.6821,20.8893,19.8643,16.8778
25.10 10.60 18.06 14.50
+1.77
16.2575,13.49,14.135,20.76,22.475,21.9025,20.1375,16.2525,15.9,16.29,16.65,17.3125,17.1225,17.5375,15.755,14.8925,14.2675,16.1975,18.02,18.6125,18.7475,16.2225,12.8025,13.31,16.8475,20.3425,20.5325,20.605,16.81,12.3875,10.905,14.8625,22.6625,17.8075,17.7075,17.67,17.54,17.205,16.8125,19.35,19.84,18.885,18.3675,16.07,15.3625,14.7575,16.42,19.96,20.5125,19.8525,15.21,12.9375,12.125,16.27,20.105,21.8775,22.825,16.725,15.6875,15.14,19.395,24.04,23.89,23.3525,17.6775,14.3425,13.45,18.195,23.6775,24.4575,23.76,19.4225,15.6025,16.21,17.9475,22.0175,20.7725,18.5975,18.205,17.2325,15.8725,14.8725,17.7575,20.7425,21.125,19.885,15.785,15.9625,16.54,17.5975,19.8825,21.2475,19.2375,15.625,13.74,14.07,16.155,20.0475,20.7325,20.605,17.4692
25.10 10.60 17.84 14.50
+1.59
10.9198,18.7314,24.4779,17.8523,19.6302,26.1698,22.8965,19.2128,22.1779,21.5988,15.5674,16.5174,19.5837,13.9616,13.8895,18.1802,18.4453,13.5523,17.4233,18.7558,10.8942,12.8628,16.0174,14.5477,13.5302,15.8709,14.6791,12.5372,14.064,13.9488,9.54535,13.1488,14.9023,12.4244,13.0453,17.864,19.1721,14.6686,16.0698,16.8709,11.0965,14.9128,19.8535,14.393,11.7512,20.3058,17.6058,16.0593,23.1895,20.7767,17.2105,18.3523,20.6826,17.7488,14.3256,22.0314,19.7151,15.9593,16.8674,17.3349,15.286,15.6314,18.536,16.0442,14.0826,20.1802,18.714,11.6035,19.507,17.4977,17.5,17.6442,19.4756,17.186,15.0721,18.9477,19.1477,12.7756,17.1279,22.3047,16.2012,18.1791,23.9663,18.3128,14.5023,23.9616,21.6756,16.0012,20.4221,19.143,17.157,15.807,20.7558,17.8767,16.3884,19.3105,19.2035,13.8965,17.3465,20.7314,17.5333
28.50 8.20 17.22 20.30
+6.75
3.57577,7.53577,10.8923,12.2881,12.0923,13.2896,14.7235,14.4085,13.8604,13.7204,10.6215,9.39192,7.68077,6.87538,9.66846,13.1962,9.99808,6.83654,10.2785,12.3708,13.2188,15.2615,14.7485,14.7077,15.185,16.5188,16.1365,16.1288,16.5815,18.0119,17.9619,15.7323,15.9181,17.4015,17.0288,17.2262,16.375,17.2988,18.3904,19.4746,18.8165,16.3319,16.3858,15.52,15.1362,12.9285,12.2812,12.7046,11.725,11.7835,12.6188,11.8819,10.945,10.4365,12.9612,14.3604,15.3442,16.9654,15.2942,15.3008,14.5412,14.8788,15.8227,14.2331,15.6238,17.0492,16.6119,18.985,21.9346,20.9108,17.5423,15.3173,16.7212,14.8804,14.9081,14.5262,12.9831,12.9608,15.9015,16.2246,14.8823,15.4658,18.4988,19.2054,17.8392,19.3265,16.6242,16.8165,17.5465,16.0173,18.165,17.0312,16.3773,18.8623,18.9842,20.5531,18.8804,18.1308,18.2685,17.4231,16.9474
28.50 0.00 15.00 28.50

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter